Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Ogłoszenia

Busko-Zdrój, dnia 3 grudnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.54.2018

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ozn. nr ew. 108/3, 109, 110/1, 174, 112/4, 112/3, 112/1, 114, 115/2, 116/2, 152, 118/2, 175 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Objazdowej, obręb 05.

Busko-Zdrój, dnia 28 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.63.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działce ozn. nr ew. 143/2 usytuowanej w Siesławicach oraz dz. nr ewid. 114 obr.12 usytuowanej w Busku- Zdroju.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 23 listopada 2018 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.

1. Tytuł projektu:
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Od 23 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

3. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej:
Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 3705207

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Sposób wnoszenia uwag i opinii odbywa się na podstawie uchwały nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Busko-Zdrój, dnia 20 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.61.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KKI_BUSKOZDRO_DOBROWODA/27666 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wejdzie: wieża o konstrukcji stalowej o wysokości 53,00 m n. p. t. wraz z trzema antenami sektorowymi i jedną anteną radioliniową, fundament z platformą sprzętową pod urządzenia teletechniczne, urządzenia teletechniczne, linia elektroenergetyczna zasilająca, realizowanej na działce ozn. nr ew. 208 położonej w sołectwie Dobrowoda (obręb 01) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 19 listopad 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.51.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości, że w dniu 19 listopada 2018 roku wydana została Decyzja Nr 51/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn nr ewid 792, 791/2, 778/1, 778/2, 743, 794/1 położonych w Mikułowicach gm. Busko Zdrój.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
podinspektor do spraw administracyjnych

Stanowisko: Podinspektor do spraw administracyjnych
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Kwestionariusz [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].
Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ]. 

Busko-Zdrój, dnia 19 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.60.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 143/2, 141/5, 140/1, 141/9, 141/8, 141/7, 141/6, położonych w sołectwie Siesławice (obr. 32) gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, 19 listopad 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.59.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 2, 5, 6/12, 1/5, 6/8, 6/11, 1/3, 699/4 i 699/5 położonych w m. Siesławice gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 19 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.57.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 114/6, 113/2, 613/6, 789, 91, 90/2, 790/2 położonych w sołectwie Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dnia 19 listopada 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.58.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ew. 166/8, 166/9, 166/10, 923/3, 923/4, 923/5, 923/6, 923/7, 166/4 położonych w Owczarach.