Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BOSIR

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 08.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego zestawu kosząco – zbierającego do trawy składającego się z nowej kosiarki rotacyjnej-środkowej (międzyosiowej) i kosza ssącego"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [pdf]

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 07.03.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

Wycinka 10 szt. drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146 - obręb 05 w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej, na obrzeżach stawu rekreacyjnego „Zimne Wody".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

2016.03.25 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 06.02.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

Wycinka 22 szt. drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146 i 106/1 - obręb 05 w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej, na obrzeżach stawu rekreacyjnego „Zimne Wody".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ].

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY


Na podstawie Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju informuje o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pod nazwą „Dostawa energii cieplnej, za pośrednikiem nośnika ciepła (gorącej wody), do obiektu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a, w celu wykorzystania jej dla celów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody basenowej”


Pełna treśc ogłoszenia [pdf]

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 05.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ zip ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 04.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 03.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 02.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków chemicznych oraz materiałów służących do utrzymania czystości w obiektach Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 01.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 11.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktora"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ].