Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rozwój terenów zieleni...

logotypy

20 nowa na 18grudnia 2018 Zielen Busko Zdroj

logotypy

Zakończono realizację zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (skwery)” w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój”.

Miasto zyskało nowy wizerunek stawiając na jego zmianę w nieco odmienny od tradycyjnego sposób. Nowe ukwiecone tereny z jednolitą roślinnością i charakterystycznymi znakami mają wzmacniać markę miasta wśród przyjezdnych.

 Zakończono realizację zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (skwery)" Zakończono realizację zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta (skwery)"

logotypy

Gmina Busko-Zdrój po rozstrzygniętym postępowania przetargowego w dniu 18 kwietnia 2018r zawarła umowę na roboty budowlane dla zadania Zagospodarowanie terenów zielonych parku położonego pomiędzy ulicą Starkiewicza i sanatorium "Rafał" wraz z aleją Topolową oraz parku Małpi Gaj" w ramach projektu POIS pn.: „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój"

Prace budowlane obejmą: budowę ciągów komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej oraz budowę ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej, oraz wykonanie nowej zieleni parkowej w tym obsadzenie terenu krzewami ozdobnymi, wielogatunkowymi bylinami i nowymi gatunkami drzew. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury jak ławki i kosze. Wykonawcą prac budowlanych będzie firma TOM-BUD Tomasz Biskup z Kielc, a ich wartość wynosi 1 205 091,36 zł. Termin zakończenia prac to 18 grudzień br.

Gmina Busko-Zdrój jako Beneficjent któremu udzielono dofinansowania na realizację projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" Umowa nr SL POIS.02.05.00-00-0005/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom opinii publicznej zostały stworzone proste narzędzia do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

  • wejść na stronę internetową Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl oraz w zakładce „Zgłaszanie nieprawidłowości" skorzystać z gotowego formularza i przesłać informacje drogą elektroniczną,

lub

  • wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

logotypy

„Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" Umowa nr SL POIS.02.05.00-00-0005/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego"

Rozpoczęły się prace budowlane nad realizacją i etapu projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój". Projekt obejmuje stworzenie ponad 11 hektarów obszarów zieleni miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Busko-Zdrój. W chwili obecnej projekt realizowany jest w zakresie wykonania tzw. skwerów" tj. terenów zieleni miejskiej obejmujących 18 obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Busko-Zdrój. Wśród skwerów, które zostaną zrewitalizowane są: rabata wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy (na wysokości kościoła), skwer (po prawej stronie) przy wjeździe od ul. Partyzantów na ul. Łagiewnicką, rabata wzdłuż ulicy Kilińskiego, wschodnie i południowe zieleńce przy kościółku św. Leonarda, skwer „Godzwona", zieleniec przy ul. Spacerowej, tzw. Bycza Góra, rabata wzdłuż ul. Waryńskiego (od parku zdrojowego do ulicy Lipowej) oraz wzdłuż ulicy Lipowej (obok kościoła), tereny zielone przy ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Leszka Kurzei i zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Starkiewicza z ul. Grotta. W części z wymienionych skwerów zaaranżowane będą kompozycje kwiatowe oraz krzewy ozdobne.

Prace w ramach zadania rozpoczęto przy osiedlu Piłsudskiego, os. Generała Andresa, ul. Partyzantów oraz przy ul. Kopernika. Wymieniono tam ziemię na ogrodową, kompostowaną, przeprowadzono plantowanie terenu i przygotowano ziemię pod nasadzenia. Dokonano naprawy chodników i wymiany obrzeży, zamontowano palisady granitowe oraz rozplanowano wykonanie opasek z kruszywa granitowego. Ponadto planuje się również montaż nowych ławek parkowych i koszy.

Drugi etap projektu obejmie teren położony między ul. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał" wraz z aleją Topolową oraz park „Małpi Gaj".

Efektem inwestycji będzie ujednolicenie roślinności w mieście. Kompozycje roślinne – wizualnie do siebie zbliżone, będą kojarzyły się gościom z Buskiem, a znaki (poziome i pionowe) z herbem miasta dodatkowo wzmocnią jego wizerunek.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacją w wysokości 4 979 828,78 zł brutto co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 5 999 885,35 zł brutto i obejmu koszty robót budowlanych oraz wszelkie wydatki związane z etapem przygotowania projektu na etapie dokumentacji projektowej, jak również kwestię jego promocji.

logotypy

zadanie pn. „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" nr SL POIS.02.05.00-00-0005/16 - realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego"

Projekt dotyczy rozwoju terenów zieleni w obszarze miasta Busko-Zdrój. Busko-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, położonym w południowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie buskim. Pod względem regionalizacji fizjograficznej miasto Busko-Zdrój położone jest w obrębie Niecki Miechowskiej (Nidziańskiej).

Przedsięwzięcie obejmuje tereny niezagospodarowane, znajduje się na obszarze Miasta Busko-Zdrój tj.:

  • tzw. park „Małpi Gaj"
  • park za sanatorium „Rafał"
  • reprezentacyjne skwery w różnych częściach miasta.

Obszary miasta zostaną zagospodarowane w taki sposób aby łączyć centrum miasta z częścią zdrojową.

W dniu 18.11.2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0005/16-00 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wartość projektu całkowita - 5 999 885,35zł
Wartość wydatków kwalifikowanych – 5 858 622,09zł
Wartość dofinansowania – 4 979 828,77zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych
Kwota dotacji – 4 979 828,77zł
Termin rozpoczęcia projektu – 12.05.2014r.
Termin zakończenia projektu – 31 12 2018r.