Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Opis konkursu
realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój

1. Konkurs swym zasięgiem będzie obejmował gminne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

2. Głównym celem konkursu jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań ograniczeniem niskiej emisji poprzez eliminację spalania odpadów oraz właściwym postępowaniem z odpadami.

3. Realizacja prac konkursowych powinna być poprzedzona zajęciami tematycznymi dotyczącymi zagadnień z zakresu gospodarki odpadami oraz ograniczenia niskiej emisji i wpływu spalania odpadów na powietrze przeprowadzonymi w gminnych placówkach oświatowych. Aby ułatwić zajęcia jest przygotowany w formie prezentacji opis wpływu niskiej emisji na zdrowie, w tym informacja o rodzajach pyłów zawieszonych, chorobach wywoływanych spalaniem odpadów itp. oraz prezentacja jak działa recykling i jak należy prawidłowo postępować z odpadami.

4. Prace konkursowe realizowane będą przez uczniów z podziałem na kategorie wiekowe:
- klasy I-IV,
- klasy V-VIII,
- gimnazjum,

5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu w formacie A-3, dowolną techniką z użyciem materiałów pochodzących z recyklingu.

6. Termin zgłaszania prac konkursowych: do dnia 2018-11-02.

7. Ogłoszenie wyników: do dnia 2018-11-09.

8. Wyniki konkursu będą ogłoszone na portalu internetowym UMiG Busko-Zdrój.

9. Wszystkie prace dostarczone na konkurs mogą być wykorzystywane w realizowanych przez gminę Busko-Zdrój akcjach promujących właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi oraz oszczędzanie energii i dbanie o klimat.

10. Ocena prac konkursowych odbywać się będzie wg kryteriów:
- zawartości merytorycznej i zgodności z tematem,
- innowacyjności, pomysłowości podejścia do tematu,
- estetyki wykonania,
- oddziaływania promocyjno-edukacyjnego

Busko-Zdrój dn. 2018-10-03

Dokumenty do pobrania:

Opis konkursu [ pdf ].
Jak działa recykling [ pdf ]?
Regulamin konkursu [ pdf ].
Właściwe postępowanie z odpadami [ pdf ].
Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowieka [ pdf ].

Zamknij