Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od dnia 06.07.2021 r. rozpoczęty został nabór ciągły wniosków o dofinasowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bakowego.

Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania.

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinasowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/

Aktualnie pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową są: Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska.

Więcej informacji o programie, w tym osobach uprawnionych do składnia wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinasowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinasowania, można znaleźć w Portalu Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/ (zakładka wymagana dokumentacja – ścieżka bankowa) oraz na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/