Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo

Gmina Busko-Zdrój informuje, że trwają prace związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Busko-Zdrój. PGN to dokument strategiczny, który będzie wyznaczał cele w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków i urządzeń) oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

Plan ma na celu umożliwić skuteczne i efektywne ekonomicznie wdrażanie działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. PGN jest dokumentem koniecznym przy pozyskiwaniu finansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 na zadania inwestycyjne w zakresie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Koszt zadania polegającego na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi 59 996,23zł brutto.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Busko-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie Umowy Dotacji w wysokości kwoty 53 996,60zł, stanowiącej 90% kosztów kwalifikowanych.