Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Gmina Busko-Zdrój, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto (w zł) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” Usługi Przetarg nieograniczony 73 600,00 I kwartał
2 Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu poprzemysłowego po nieczynnych studniach w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 102 000,00 I kwartał
3 Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju – II etap Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 5 900 000,00 I kwartał
4 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego oraz w ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 290 000,00 I kwartał
5 Rewitalizacja strumienia „Ciek od Buska” – etap I i II w ramach projektu pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” oraz przebudowa kładki pieszej nad rowem „Ciek od Buska” w ramach projektu pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 490 000,00 I kwartał
6 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad rewitalizacją strumienia „Ciek od Buska” – etap I i II w ramach projektu pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” oraz przebudową kładki pieszej nad rowem „Ciek od Buska” w ramach projektu pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” Usługi Przetarg nieograniczony 25 000,00 I kwartał
7 Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18 320 000,00 I kwartał
8 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad renowacją zabytkowego Parku Zdrojowego w ramach projektu pn.: „Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie” Usługi Przetarg nieograniczony 153 000,00 I kwartał
9 Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej                                               (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30 700 000,00 I kwartał
10 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 I kwartał
11 Ubezpieczenie komunikacyjne Usługi Przetarg nieograniczony 159 000,00 I kwartał
12 Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego – I etap Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 600 000,00 I kwartał
13 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego (I etap) Usługi Przetarg nieograniczony 26 000,00 I kwartał
14 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy Busko-Zdrój Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 240  000,00 I kwartał
15 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i Gminy Busko-Zdrój Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 172 000,00 I kwartał
16 Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2019-2020 Usługi Przetarg nieograniczony 1 237 000,00 II kwartał
17 Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 600 000,00 II kwartał
18 Rozbudowa ul. Partyzantów oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 5 039 000,00 II kwartał
19 Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju – mur oporowy Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 709 000,00 II kwartał
20 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Armii Krajowej z Al. Mickiewicza w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1 000 000,00 II kwartał
21 Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 590 000,00 II kwartał
22 Przebudowa infrastruktury sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 612 000,00 II kwartał
23 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową infrastruktury sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju Usługi Przetarg nieograniczony 7 000,00 II kwartał
24 Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój – etap I Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 175 000,00 II kwartał
25 Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez przebudowę ul. Dygasińskiego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 250 000,00 II kwartał
26 Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 450 000,00 II kwartał
27 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją obiektów na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym” Usługi Przetarg nieograniczony 50 000,00 II kwartał
28 Budowa oświetlenia na terenie Gminy Busko-Zdrój – etap II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 175 000,00 III kwartał
29 Udzielenie Gminie Busko-Zdrój kredytu długoterminowego na kwotę 30 000 000,00 zł Usługi Przetarg nieograniczony 13 000 000,00 III kwartał
30 Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 5 900 000,00 III kwartał
31 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” Usługi Przetarg nieograniczony 53 000,00 III kwartał
32 Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 3 890 000,00 IV kwartał
33 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad adaptacją budynków przy ul. Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Usługi Przetarg nieograniczony 31 000,00 IV kwartał
34 Przebudowa ul. 1-go Maja - etap I (na odcinku od ul. Parkowej do ul. Gen. F. Rzewuskiego) w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 300 000,00 IV kwartał
35 Przebudowa i rozbudowa ulicy Ogrodowej w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 3 200 000,00 IV kwartał
36 Budowa edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 4 040 000,00 IV kwartał
37 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój” Usługi Przetarg nieograniczony 40 000,00 IV kwartał
38 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Usługi Zamówienie z wolnej ręki 1 900 000,00 IV kwartał
39 Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Usługi Przetarg nieograniczony 430 000,00 IV kwartał

Busko-Zdrój, 23.01.2019 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].