Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

 Informacje o postępowaniu

  • numer postępowania: RSID.271.8.2021.ZP
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap I
  • data ogłoszenia: 20.05.2021
  • termin składania ofert: 08.06.2021 godz. 9:00, 10.06.2021 godz. 9:00, 16.06.2021 godz. 9:00
  • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 08.06.2021 o godz. 11:00, 10.06.2021 o godz. 11:00, 16.06.2021 o godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2021.06.08)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2021.06.04)

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-06-16 09:15).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021.06.16)

Dokumenty do pobrania:

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2021.06.04).
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2021.06.08).
Przedmiar [ pdf ].

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.

Zamknij