Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

POSTANOWIENIE NR 88/2020
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Busko-Zdrój

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Kamila Francikiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, zam. Nowy Folwark

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Anna Grażyna Francikiewicz, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Nowy Folwark

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk