Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniu 17.04.2014r. Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę NR224/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięcia pn.

 

 „Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój"

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 9 370 400,90 PLN

DOTACJA NFOŚiGW: 45% kosztów kwalifikowanych

Przebieg inwestycji:

W roku 2014 przeprowadzona została modernizacja ulicy Stawowej - stare wysłużone oprawy wysokoprężne zastąpione zostały oprawami typu LED. Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego w ulicy Kościuszki, Lipowej, Sole, Targowej, Piekarskiej oraz Armii Krajowej została wymieniona na linię kablową wraz z usytuowaniem latarń wyposażonych w energooszczędne oprawy LED.

 

Dnia 29.11.2014r. podpisana została umowna na podstawowy kontrakt dla zadania:

„Modernizacji Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój" z firmą: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

Zadanie zostało podzielone na trzy etapy obejmujące kolejno sołectwa Gminy Busko-Zdrój a następnie miasto.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje:

  • montaż opraw LED typu: PHILIPS MINI LUMA wyposażonych w moduł sterujący redukcją mocy oprawy oraz stałym strumieniem utrzymania światła w pełnym okresie eksploatacji - sztuk 5258 - w miejsce wyeksploatowanych lamp wysokoprężnych z uwzględnieniem dowieszenia opraw gwarantującego dotrzymanie norm oświetlenia;
  • wymiana wysięgników rurowych - sztuk 4169,
  • wymiana przewodów nieizolowanych na przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm2 – km 126,
  • modernizacja/wymiana punktów sterowniczo-pomiarowych – sztuk 179,
  • wymiana zegarów astronomicznych – sztuk 209.

Podczas realizacji dokumentacji projektowej dla kilku odcinków dróg na terenie Gminy Busko-Zdrój nie można było osiągnąć wymagań normy PN-EN 13201. Przyczyną nie uzyskania parametrów jest zbyt duża odległość słupów od drogi ok. 15-25m. W związku z powyższym zostaną przebudowane ciągi oświetleniowe w następujących miejscowościach: Podgaje, Radzanów, Żerniki Duże.

Założenia projektowe:

  • spełnienie przez zmodernizowany system oświetleniowy normy PN-EN 13201;
  • obniżenie wydatków za energię;
  • osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie zakładanym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach NFOŚiGW;
  • obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia.

Termin realizacji

Inwestycja była realizowana w latach 2013-2015.

Zdjęcia z realizacji:

Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój

Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-ZdrójModernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój

Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój

Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój

Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój

Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój