Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

2004-01-12   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/2/04
 Przedmiot zamówienia
 budowa oświetlenia ulicznego ul. Objazdowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Busku Zdroju.

2004-01-12   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/1/04
 Przedmiot zamówienia
 budowa ul. Bajkowej, przejścia pieszego pomiędzy ul. Bajkową i Słoneczną w Busku-Zdroju wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego

2004-01-14   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/4/04
 Przedmiot zamówienia
 wykonanie remontu pomieszczenia archiwum zakładowego oraz dostarczenie i montaż regałów przejezdnych

2004-01-20   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/5/04
 Przedmiot zamówienia
 przebudowę ul. Bocznej w Busku Zdroju wraz z budową kanalizacji deszczowej i napowietrznej linii energetycznej

2004-01-22   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/7/04
 Przedmiot zamówienia
 remont ul. Słonecznej w Busku-Zdroju.

2004-01-26   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/6/04
 Przedmiot zamówienia
 remont dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój w miejscowościach: Kameduły, Skorzów, Wełecz, Kostki Małe.

2004-02-17   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/9/04
 Przedmiot zamówienia
 usługi wykonywane koparko-spycharką z transportem na terenie miasta i gminy Busko Zdrój.

2004-02-17   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/8/04
 Przedmiot zamówienia
 zakup kruszywa, które będzie wykorzystywane do remontu dróg położonych na terenie gminy Busko Zdrój.

2004-03-01   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS – 341/10/04
 Przedmiot zamówienia
 Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego socjalnego budynku mieszkalnego położonego w Siesławicach

2004-04-19   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : RS-341/12/04
 Przedmiot zamówienia
 usługi wykonywane koparko – spycharką z transportem na terenie miasta i gminy Busko Zdrój