Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LXV/785/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXV/786/2023).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr LXV/787/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr LXV/788/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Busko-Zdrój (druk nr LXV/789/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXV/790/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego (druk nr LXV/791/2023).

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LXIV/782/2023). 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXIV/783/2023). 

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LXIV/784/2023). 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXIII/776/2023). 

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr LXIII/777/2023). 

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (druk nr LXIII/778/2023). 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr LXII/745/2023). 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok (druk nr LXII/746/2023). 

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (druk nr LXII/747/2023). 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LXII/748/2023). 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXII/749/2023). 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LXI/743/2023). 

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji komorniczej prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr LXI/744/2023). 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LX/732/2023). 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LX/733/2023). 

W sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr LX/734/2023). 

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zbludowicach (druk nr LX/735/2023). 

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zbludowicach (druk nr LX/736/2023). 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LIX/719/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LIX/720/2023).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LIX/721/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr LIX/722/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Busko-Zdrój (druk nr LIX/723/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LIX/724/2023).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LVIII/707/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LVIII/708/2023).

W sprawie nadania nazwy "Fiołkowa" ulicy w Busku-Zdroju (druk nr LVIII/709/2023).

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok" (druk nr LVIII/710/2023).

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr LVIII/711/2023).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LVII/690/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LVII/691/2023).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr LVII/692/2023).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LVII/693/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LVII/694/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LVII/695/2023).

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Busku-Zdroju zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych (druk nr LVII/696/2023).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LVI/673/2022).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LVI/674/2022).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LVI/675/2022).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/676/2022).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/677/2022).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/678/2022).

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/679/2022).