Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2008 roku

Kontrola Pływalni Miejskiej wykonywana przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].

Kontrola archiwum zakładowego.

Protokół kontroli [ pdf ].
Zalecenia pokontrolne [ pdf ].

Kontrola w sprawie modernizacji i rozbudowy gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w Busku-Zdroju.

Informacja pokontrolna [ pdf ]. 

Kontrola w zakresie działań podejmowanych w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2007 roku.

Protokół  [ pdf ].
Protokół kontroli [ pdf ].
Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].

Kontrola sposobu wydatkowania środków dotacji celowych na realizacje bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Protokół i zalecenia pokontrolne [ pdf ]. 

Kontrola z wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Protokół kontroli [ pdf ]. 

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie realizacji projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w Busku-Zdroju".

Protokół kontroli [ pdf ].

Kontrola z zakresu prawidłowości wprowadzania i egzekwowania opłat za płatne parkowanie na drogach publicznych w okresie 2005-2007 (1 kwartał).

Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].

Kontrola dotyczy nr 97/06 z dnia 14 listopada 2006 roku na dofinansowanie zadania: "Zakup pojazdu specjalistycznego do opróżniania zbiorników bezodpadowych i transportu nieczystości ciekłych oraz do czyszczenia wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych i usuwania osadów nieczystości płynnych z kanałów".

Protokół kontroli [ pdf ].

Kontrola dotyczy: Umowy pożyczki nr 83/06 z dnia 24 października 2006 roku na dofinansowanie zadania: Zakup samojezdnej zamiatarki ulicznej

Protokół kontroli [ pdf ].