Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2015 roku

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy Busko-Zdrój przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju [ pdf ].

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju [ pdf ].

Protokół w zakresie: gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w Projekcie: Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój - etap II [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Busku-Zdroju [ pdf ].

Informacja pokontrolna w sprawie umowy nr 224/2014/Wn-13/OA-ES-ZI/D z dnia 17.04.2014 roku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Systemu Oświetlenia Ulicznego w Gminie Busko-Zdrój" w ramach programu „Systemu Zielonych Inwestycji GIS-SOWA” – energooszczędne oświetlenie uliczne [ pdf ].

Protokół kontroli przeprowadzonej w szkole Muzycznej I st. im K. Pendereckiego w Busku-Zdroju [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczej uzdrowiska w 2014 roku [ pdf ].

Informacja pokontrolna nr 13/4.1/b/P/8/15 z dnia 16/04/2015 w sprawie: Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 [ pdf ].

Protokół z kontroli umowy pożyczki nr 184/14 z dnia 19 sierpnia 2014 roku na dofinansowanie zadania: Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Jabłoniowej w Busku-Zdroju i ulicach przyległych [ pdf ].