Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2016 roku

Protokół z kontroli z gospodarowania środkami publicznymi za okres 2013 roku, w tym prawidłowość wprowadzania danych do SIO mających wpływ na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w 2013 roku [ pdf ].

Wynik kontroli z wydatkowania środków publicznych w Systemie Informacji Oświatowej [ pdf ].

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w wydziale Organizacyjno-Administracyjnym [ pdf ].

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa [ pdf ].

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie Nr URP/SPPW/2.1/KIK/46 pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach prowadzonego audytu regularności wydatków kwalifikowanych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne związane z realizacją projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego oraz pińczowskiego [ pdf ].

Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne w sprawie udzielanych licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w zakresie krajowego przewozu drogowego [ pdf ].

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [ pdf ].

Protokół kontroli w zakresie wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym [ pdf ].