Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2020 roku

Kielce, dn. 15.10.2020 r.

KC-I.432.460.1.2020

Informacja Pokontrolna Nr 14/VI/RPO/2020

z kontroli trwałości realizacji Projektu nr RPSW.06.01.00-26-707/09 pn.: „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój - etap II", realizowanego w ramach Działania 6.1 - Wzmocnienie regionalnych i sub - regionalnych ośrodków, VI Osi priorytetowej - Rewitalizacja ośrodków miejskich i wzmocnienie małych miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji Projektu przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 25 września 2020 r. oraz na dokumentach dostarczonych przez Beneficjenta do dnia 15.10.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 05.10.2020 r.

KC-I.432.15.3.2019

Gmina Busko - Zdrój
Aleja Adama Mickiewicza 10
28 - 100 Busko - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.15.3.2019/DKS-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0003/16 pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych -Rodzinny Park Zdrowia w Busku - Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.2 - „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów", 7 Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 07-11.09.2020r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 25.09.2020 r.

KC-I.432.351.2.2020

Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój
28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.351.2.2020/AZS-3

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie", realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 16.09.2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 01.09.2020 r.

KC-I.432.37.5.2020

Gmina Busko-Zdrój
Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.37.5.2020/JJ-7

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", VI Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 24.08.2020 r. do dnia 28.08.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 24.08.2020 r.

KC-I.432.402.2.2020

Gmina Busko-Zdrój
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.402.2.2020/AZS-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0030/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój" realizowanego w ramach Działania 3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", III Osi priorytetowej - „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 17 do 21 sierpnia 2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 10.08.2020 r.

KC-I.432.402.1.2020 

Gmina Busko-Zdrój
al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.402.1.2020/MBK-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0030/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój" realizowanego w ramach Działania 3.3 - „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", III Osi priorytetowej - „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 6 do 10 lipca 2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 29.07.2020 r.

KC-I.432.37.4.2020 

Gmina Busko-Zdrój
Al. Adama Mickiewicza 10
28 -100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.37.4.2020/KW-6

z kontroli doraźnej realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", VI Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie naruszenia w zamówieniu publicznym będącym przedmiotem podsumowania ustaleń Izby Administracji Skarbowej w Kielcach sygn. 2601-ICE.52.78.2019.11, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniu 13 lipca 2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

KC-I.432.351.1.2020

Kielce, dn. 13.07.2020 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.351.1.2020/AZS-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. "Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie", realizowanego w ramach Działania 4.4 - "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", 4 Osi priorytetowej "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 23-29.05.2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 25.05.2020 r.

KC-I.432.134.2.2020

Informacja Pokontrolna Nr 16/N/VH/RPO/2020

z kontroli końcowej na dokumentach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0033/18 pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku - Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.4 - „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", VII Osi priorytetowej - „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w siedzibie IZ RPOWŚ przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w dniach od 28.04 do 30.04.2020 r. oraz na dokumentacji przesłanej przez Beneficjenta do dnia 08.05.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

KC-I.432.37.3.2020

Kielce, dn. 30.04.2020 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.37.3.2020/MBK-5

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, 6 Osi priorytetowej - „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 16 do 24 kwietnia 2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].