Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2020 roku

Kielce, dn. 11.03.2020 r.

KC-I.432.37.2.2020

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.37.2.2020/RG-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 17 do 21 lutego 2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 13.03.2020 r.

KC-I.432.111.1.2020 

Informacja Pokontrolna Nr 5/N/VII/RPO/2020

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój", realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscach realizacji projektu, t.j. w Busku - Zdroju, w dniu 19.02.2020 r. oraz na dokumentach, zamieszczonych przez Beneficjenta w bazie SL, do dnia 12.03.2020r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 24.02.2020r.

KC-I.432.134.1.2020
Gmina Busko - Zdrój
Ul. A. Mickiewicza 10
28-100 Busko - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.134.1.2020/HZ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0033/18 pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku -Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 27 do 31.01.2020 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 16.01.2020 r.

KC-I.432.37.1.2020

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.37.1.2020/MG-3

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", 6 Osi priorytetowej „Rozwój miast", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 09.12. do 13.12.2019 roku oraz na dokumentach zamieszczonych za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 do dnia 14.01.2020 r. [ pdf ].