Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2018 roku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w sprawie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok. [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne w sprawie zapewnienia przez gminy opieki przedszkolnej [ pdf ].

Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju [ pdf ].

Protokół kontroli problemowej dotyczącej oceny realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, oceny ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień oraz współpracy Straży Miejskiej w Busku-Zdroju z Policją [ pdf ].

Informacja pokontrolna w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne ze stosowania ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [ pdf ].