Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2017 roku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy [ pdf ].

Protokół kontroli wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych [ pdf ].

Informacja pokontrolna z realizacji projektu Modernizacja Systemu oświetlenia Ulicznego [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [ pdf ].

Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [ pdf ].

Sprawozdanie z kontroli z realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej [ pdf ].

Protokół kontroli z zakresu realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli trwałości projektu Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji turystycznej [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli trwałości projektu Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności w Gminie Busko-Zdrój [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne w zakresie leczenia uzdrowiskowego [ pdf ].