Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2019 roku

Errata do Informacji Pokontrolnej Nr 48/N/III/RPO/2019 z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0050/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 20.11.2019 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 16.12.2019r.

KC-I.432.95.1.2019
DOTYCZY: KC-I.432.4.83.2019

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.4.83.2019/MG-1/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnianie", realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 04.11. do 08.11.2019 roku [ pdf ].

Errata do Informacji Pokontrolnej [ pdf ].

Kielce, dn. 28.11.2019

KC-I.432.64.1.2019 
Dot: KC-I.432.3.86.2019

Informacja pokontrolna nr 48/N/III/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0050/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 20.11.2019 r. [ pdf ].

Kielce, dn. 25.11.2019r.

KC-I.432.15.1.2019
Dotyczy: KC-I.432.7.126.2019

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.126.2019/HZ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0003/16 pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych -Rodzinny Park Zdrowia w Busku - Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów", VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 21 do 25.10.2019 roku [ pdf ].

Kielce, dn. 04.11.2019

KC-I.432.7.23.2019 

INFORMACJA POKONTROLNA Nr 55/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0003/16 pn. „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych", realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna", 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 08.10.2019 r. [ pdf ].

KC-I.432.3.109.2019

Kielce, dn. 07.10.2019 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.3.109.2019/MD-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0011/17 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 02-04.10.2019 roku [ pdf ].

KC-I.432.3.86.2019

Kielce, dn. 19.09.2019 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.3.86.2019/MD-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0050/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej", realizowanego w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 22-26.07.2019 roku oraz na dodatkowo dostarczonej do dnia 03.09.2019r. dokumentacji [ pdf ].

Informacja Pokontrolna Nr 13/VI/RPO/2019

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.06.01.00-26-358/08 pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój - etap I" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA nr KC-I.43.31.2019/AS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.58.2019/AZS-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 pn. „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój" [ pdf ].