Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2016 roku

Wystąpienie pokontrolne Straży Miejskiej [ pdf ].

Zarządzenie pokontrolne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska [ pdf ].

Protokół pokontrolny w zakresie: gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (audyt z art. 61 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego) w zakresie projektu nr SW13-6173-SW1300354/13 „Urządzenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej z Rybą w tle w rejonie ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju" [ pdf ].

Protokół pokontrolny w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zachowaniem funkcji leczniczej uzdrowiska w 2015 roku [ pdf ].

Protokół kontroli z czynności przeprowadzonych w okresie od 05 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. w Gminie Busko-Zdrój, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, w zakresie: gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 [ pdf ].

Wystąpienie pokontrolne rejestracji stanu cywilnego [ pdf ].

Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Protokół kontroli [ pdf ].

Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

Protokół kontroli [ pdf ].