Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, dn. 13.07.2021 r.

KC-I.432.419.1.2021

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.4T9.1.2021/PP-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie", realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 5 do 7 lipca 2021 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].