Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

KC-I.432.401.1.2021

Kielce, dn. 29.07.2021 r.

Informacja Pokontrolna 38/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.01.00-26-0011/17 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE BUSKO-ZDRÓJ, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w dniach 08.07.-09.07.2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].