Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach...

logo RP

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz
w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”.

Celem projektu jest Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

W dniu 22.12.2020r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks nr RPSW.03.03.00-26-0030/17-01 do Umowy nr RPSW.03.03.00-26-0030/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym Aneksem:

Całkowita wartość Projektu – 2 579 074,37 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 063 724,12 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 1 807 946,99 zł
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 53 781,49 zł
Wkład własny Beneficjenta – 255 777,13 zł
Wysokość wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu – 515 350,25 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 19.01.2017r.
Termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2020r.

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

logo RP

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”.

Celem projektu jest Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej / mieszkań socjalnych oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych

W dniu 28.02.2020r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.03.03.00-26-0030/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu – 2 778 623,45 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 331 576,51 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 1 835 856,29 zł
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 53 787,40 zł
Wkład własny Beneficjenta – 441 932,82 zł
Wysokość wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu – 447 046,94 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 19.01.2017r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2020r.

Projekt dotyczy głębokiej modernizacji energetycznej 10 gminnych obiektów użyteczności publicznej pełniących ważne funkcje społeczne w obszarach: kultury, edukacji, bezpieczeństwa publicznego (świetlice wiejskie, strażnice OSP oraz mieszkania komunalne i socjalne dla najuboższych).

Budynki objęte projektem to:

 1. Budynek z mieszkaniami po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Bilczów
 2. Budynek strażnicy OSP w Zbludowicach
 3. Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej Szkole Podstawowej)
 4. Budynek gminny położny w Busku Zdroju przy ul. Różanej
 5. Budynek OSP w Szczaworyżu
 6. Budynek świetlicy w Broninie
 7. Budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Bronina
 8. Budynek świetlicy Las Winiarski (Kameduły)
 9. Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku -Zdroju
 10. Budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Owczary (budynek po byłej Szkole Podstawowej).

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

Trwają roboty budowlane w obrębie następujących obiektów:

 1. Budynek strażnicy OSP w Zbludowicach
  Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wartość zadania brutto: 257 767,91 złotych
 2. Budynku z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej Szkole Podstawowej)
  Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wartość zadania brutto: 395 921,68 złotych
 3. Budynek gminny położny w Busku Zdroju przy ul. Różanej
  Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wartość zadania brutto: 659 543,93 złotych
 4. Budynek świetlicy Las Winiarski (Kameduły),
  Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wartość zadania brutto: 261 776,75 złotych
 5. Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Busku -Zdroju;
  Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wartość zadania brutto: 234 456,07 złotych

Na wyłonienie Wykonawcy robót w obrębie pozostałych obiektów, Gmina Busko-Zdrój w dniu 27.02.2020r. ogłosiła przetarg.