Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Poprawa efektywności energetycznej...

logo RP

 

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
w Gminie Busko-Zdrój - etap III”

Gmina Busko-Zdrój w dniu 12.09.2022 roku zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminie Busko-Zdrój - etap III” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 „Efektywna i zielona energia”, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej dwóch obiektów użyteczności publicznej tj. budynek Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Świetlica Wiejska i Strażnica OSP w Galowie.

Całkowita wartość Projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie wynosi:

3 047 978,35 zł, współfinansowanie UE w kwocie: 2 423 626,93 zł.