Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wzrost gospodarczy uzdrowiska...

logo RP

Tytuł Projektu:

„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”.

W ramach przedmiotowego projektu zostały ujęte następujące zadania:

 1. Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria);
 2. Zagospodarowanie tzw. "nowego" Parku - rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie (ścianka przytulanka, wielofunkcyjny zestaw zabawowy w formie statku, huśtawki wahadłowe podwójne);
 3. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych: siłowni zewnętrznej);
 4. Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych (przebudowa mostku i alejki parkowej łączącej zabytkowy park zdrojowy z nowym parkiem w Busku-Zdroju).

W dniu 13.04.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 zmienioną Aneksami z 05.07.2018r., 18.09.2018r., 11.01.2019r., 28.03.2019r., 03.12.2019r., 11.03.2020r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 25 224 549,18 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 658 600,00 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 7 359 810,00 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Zadanie 1: „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria)”

Zakończono i odebrano roboty budowlane objęte zadaniem. Wykonawcą było PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PERFECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Cena brutto wykonania robót na ww. zadaniu wyniosła 24 757 693,77 złotych.
Pozostała dostawa i montaż małej architektury, na którą ogłoszono postępowanie przetargowe.

Zadanie 2: „Zagospodarowanie tzw. "nowego" Parku - rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie”

W ramach ww. zadania zamontowano interaktywne urządzenie edukacyjne – „Ściankę przytulankę” na terenie Nowego Parku w Busku-Zdroju” oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie urządzeń zabawowych w ww. lokalizacji.

Zadanie 3: „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania”

Zakończono i odebrano zadanie. Wykonawcą robót polegających na zakupie, dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej była firma FIT PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp.k. Cena brutto wykonania zadania wyniosła 39 913,50 zł.

Zadanie 4: „Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych”

Zakończono i odebrano zadanie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe BUD-BET Spółka z o.o. Cena brutto wykonania robót na ww. zadaniu wyniosła 147 698,13 zł.

 tężnia

logo RP

Tytuł Projektu:

„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”.

W ramach przedmiotowego projektu zostały ujęte następujące zadania:

 1. Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria);
 2. Zagospodarowanie tzw. "nowego" Parku - rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych o wodzie);
 3. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych: siłowni zewnętrznej);
 4. Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych (przebudowa mostku i alejki parkowej łączącej zabytkowy park zdrojowy z nowym parkiem w Busku-Zdroju).

W dniu 13.04.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 zmienioną Aneksami z 05.07.2018r., 18.09.2018r., 11.01.2019r., 28.03.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 24 560 600,71zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 658 600,00zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 7 359 810,00zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Zadanie 1: „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria)”

W dniu 30.05.2019r. Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę z PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM „PERFECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na wykonanie zadania. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 24 346 620,00 złotych. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2020 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie 3: „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania”

Zakończono i odebrano w dniu 21.12.2018r. zadanie. Wykonawcą robót polegających na zakupie, dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej była firma FIT PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp.k. Cena brutto wykonania zadania wyniosła 39 913,50 zł.

Zadanie 4: „Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych”

W dniu 08.05.2019r. Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-usługowo-handlowym BUD-BET Spółka z o.o. na wykonanie zadania. Cena brutto wykonania zadania wynosi 159 900,00 zł. Termin zakończenia prac budowlanych zgodnie z umową do dnia 30.09.2019r.

„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych- Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych- Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.

logo RP

Tytuł Projektu:

„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”.

W ramach przedmiotowego projektu zostały ujęte następujące zadania:

 1. Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria);
 2. Zagospodarowanie tzw. "nowego" Parku - rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych o wodzie);
 3. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania (zakup, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych: siłowni zewnętrznej);
 4. Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych (przebudowa mostku i alejki parkowej łączącej zabytkowy park zdrojowy z nowym parkiem w Busku-Zdroju).

W dniu 13.04.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 zmienioną Aneksami z 05.07.2018r., 18.09.2018r., 11.01.2019r., 28.03.2019r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 24 560 600,71zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 658 600,00zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 7 359 810,00zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Zadanie 1: „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria)”

W dniu 30.05.2019r. Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę z PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM „PERFECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na wykonanie zadania. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi 24 346 620,00 złotych. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2020 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie 3: „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania”

Zakończono i odebrano w dniu 21.12.2018r. zadanie. Wykonawcą robót polegających na zakupie, dostawie i montażu elementów siłowni zewnętrznej była firma FIT PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp.k. Cena brutto wykonania zadania wyniosła 39 913,50 zł.

Zadanie 4: „Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych”

W dniu 08.05.2019r. Gmina Busko-Zdrój podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-usługowo-handlowym BUD-BET Spółka z o.o. na wykonanie zadania. Cena brutto wykonania zadania wynosi 159 900,00 zł. Termin zakończenia prac budowlanych zgodnie z umową do dnia 30.09.2019r.

logo RP

Tytuł Projektu:
„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych- Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju".

Współfinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów".

W ramach przedmiotowego projektu zostały ujęte następujące zadania:

 1. Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria) w zieleni parkowej w Busku-Zdroju;
 2. Zagospodarowanie tzw. "nowego" Parku - rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie (zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych o wodzie);
 3. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania (zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych: siłowni zewnętrznej);
 4. Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych (remont mostków i alejek parkowych łączących zabytkowy park zdrojowy z nowym parkiem w Busku-Zdroju);

W dniu 13.04.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 15 323 742,93zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 658 600,00zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 7 359 810,00zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 1 298 790,00zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2019r.

W dniu 05.07.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-01 do Umowy nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu wprowadzający następujące zmiany:

 • całkowita wartość Projektu – 24 567 095,11zł.;
 • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 658 600,00zł.;
 • wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 7 359 810,00zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 • wkład własny Beneficjenta – 1 298 790,00zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
 • środki własne Beneficjenta – wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu - 15 908 495,11zł.

W dniu 18.09.2018r. został zawarty Aneks nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-02 do Umowy o dofinansowanie Projektu wprowadzający następujące zmiany:

planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.07.2020r.

W dniu 11.01.2019r. zawarto Aneks nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-03 do Umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu wprowadzający następujące zmiany:

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 30.06.2021r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Zadanie 1: „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria)”

Gmina Busko-Zdrój w dniu 22.05.2018r. ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót przedmiotowego zadania. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania - przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 19.10.2018r. Gmina ponownie ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót.

Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania - przedmiotowe postępowanie zostało ponownie unieważnione.

W dniu 05.02.2019r. Gmina po raz kolejny ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót.

Zadanie 3: „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania” 

Gmina Busko-Zdrój w wyniku przeprowadzonego postepowania „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej” zawarła w dniu 23.10.2018r. Umowę na „Zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj” – dz. o nr ewid. 123/4, obr. 13 Busko-Zdrój w ramach w/w zadania.

W dniu 13.12.2018r. zakończono jego realizację. Odbiór zamontowanych urządzeń siłowych nastąpił dnia 21.12.2018r.

Zadanie 4: „Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych” 

Gmina Busko-Zdrój w dniu 25.02.2019r. ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót przedmiotowego zadania.

Pozostałe zadania objęte Projektem są w fazie przygotowania do realizacji.

logo RP

Tytuł Projektu:
„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych- Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju".

Współfinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – działanie 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów".

W ramach przedmiotowego projektu zostały ujęte następujące zadania:

 1. Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria) w zieleni parkowej w Busku-Zdroju;
 2. Zagospodarowanie tzw. "nowego" Parku - rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie (zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-edukacyjnych o wodzie);
 3. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania (zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych: siłowni zewnętrznej);
 4. Poprawa dostępu do zabytków w bezpośredniej bliskości miejsca wykorzystania zasobów endogenicznych (remont mostków i alejek parkowych łączących zabytkowy park zdrojowy z nowym parkiem w Busku-Zdroju);

W dniu 13.04.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 15 323 742,93zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 658 600,00zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 7 359 810,00zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 1 298 790,00zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2019r.

W dniu 05.07.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks Nr 1 do Umowy Nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-01 o dofinansowanie przedmiotowego projektu wprowadzający następujące zmiany:
Całkowita wartość projektu – 24 567 095,11zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 658 600,00zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 7 359 810,00zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 1 298 790,00zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Środki własne Beneficjenta – wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu - 15 908 495,11zł.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2019r.

W dniu 18.09.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks Nr 2 do Umowy
Nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-02 o dofinansowanie przedmiotowego projektu wprowadzający następujące zmiany:
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.07.2020r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Zadanie 1: „Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria)”

Gmina Busko-Zdrój w dniu 22.05.2018r. ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót dla zadania dot. budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia wód, oranżeria) w Busku-Zdroju. Z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania - przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Gmina Busko-Zdrój w dniu 19.10.2018r. ponownie ogłosiła przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót dla zadania "Budowa Kompleksu urządzeń uzdrowiskowych (tężnia, pijalnia wód, oranżeria).

Planowany termin składania ofert : do dnia 20.11.2018r.

Zadanie 3: „Wzbogacenie oferty rekreacyjnej na obszarze objętym Planem Działania”

Gmina Busko-Zdrój w wyniku przeprowadzonego postepowania „Zaproszenie do złożenia oferty cenowej” zawarła w dniu 23.10.2018r. Umowę na „Zakup, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku „Małpi Gaj” – dz. o nr ewid. 123/4, obr. 13 Busko-Zdrój w ramach w/w zadania.

Planowany termin realizacji zadania: w ciągu 9 tygodni od dnia podpisania umowy tj.  do dnia 25.12.2018r.

Pozostałe zadania objęte Projektem są w fazie przygotowania do realizacji.