Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zaspokojenie potrzeb społecznych...

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych poprzez powstanie mieszkań socjalnych w zdegradowanym budynku.

W ramach przedmiotowego projektu budynek mieszkalny, położony w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy, został rozbudowany w kierunku północnym oraz nadbudowany o jedną kondygnację. Obiekt został dostosowany do obowiązujących w tego typu obiektach wymogów technicznych oraz potrzeb Gminy w zakresie uzupełnienia zasobów mieszkań socjalnych.

W wyniku realizacji projektu powstało 66 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 282,21 m2, w tym 56 mieszkań uwzględniających: 1 pokój dzienny, łazienkę i przedpokój z aneksem kuchennym oraz 10 mieszkań dwupokojowych z przedpokojem, aneksem kuchennym i łazienką.

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła brutto: 7 015 200,27 złotych.

Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 6 035 624,75 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

logo RP

W dniu 29.10.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks Nr 2 do Umowy Nr RPSW.07.03.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego Projektu, wprowadzający następujące zmiany:

  • Całkowita wartość Projektu – 7 100 735,00 zł
  • Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 7 100 735,00 zł
  • Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 6 035 624,75 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu
  • Wkład własny Beneficjenta – 1 065 110,25 zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Zaawansowanie realizacji Projektu:

Trwają prace związane z rozbudową i nadbudową budynku wielorodzinnego w ramach projektu „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych”. Procentowe zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 90 %.

Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych

logo RP

„Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych”

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych poprzez powstanie mieszkań socjalnych w zdegradowanym budynku.

W ramach przedmiotowego projektu budynek mieszkalny, położony w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy, zostanie rozbudowany w kierunku północnym oraz nadbudowany o jedną kondygnację. Jednocześnie w ramach przebudowy istniejącej części budynku, zostanie on dostosowany do obowiązujących w tego typu obiektach wymogów technicznych oraz potrzeb Gminy w zakresie uzupełnienia zasobów mieszkań socjalnych.

W dniu 12.09.2017r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.03.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.