Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rozwój społeczno-gospodarczy...

logo RP

Tytuł Projektu:

„Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Projekt jest realizowany przez Gminę Busko-Zdrój w partnerstwie z podmiotami zewnętrznymi, tj.: Spółdzielnią Mieszkaniową w Busku-Zdroju, Spółdzielnią Mieszkaniową os. Leszka Czarnego w Busku-Zdroju, Wspólnotami Mieszkaniowymi: Al. Mickiewicza 10A, Al. Mickiewicza 20A, os. Orła Białego 7 oraz Parafią Rzymskokatolicką p.w. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju.

W Projekcie zostały ujęte następujące zadania:

 • rozbudowa, przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” z zamontowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia;
 • wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ul. Sz. Starkiewicza łączącej Park Zdrojowy z terenem wokół Szpitala dziecięcego „Górka”;
 • zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. K. Pułaskiego wraz z doposażeniem istniejących terenów rekreacyjnych;
 • budowa łączników między ul. Grotta, a ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju;
 • zagospodarowanie terenu między ul. Sz. Starkiewicza i Sanatorium „Rafał” wraz z al. Topolową oraz parku „Małpi Gaj”;
 • Przebudowa ul. 1-go Maja – etap I (na odcinku od ul. Parkowej do ul. gen. F. Rzewuskiego) i ul. gen. F. Rzewuskiego, rozbudowa ul. Rokosza, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. gen. F. Rzewuskiego z ul. Rokosza;
 • zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, po nieczynnych studniach;
 • montaż spójnego systemu monitoringu na obszarze rewitalizacji;
 • wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
 • zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowych na terenach mieszkaniowych (zadanie realizowane przez Partnerów Projektu);
 • zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Parku Zdrojowym (zadanie realizowane przez Partnera Projektu);
 • utworzenie stoisk targowych w pobliżu obiektu tężni.

W dniu 15.03.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.06.05.00-26-0007/16-00 zmienioną aneksami z 30.07.2018r., 20.12.2018r., 25.01.2019r., 24.07.2019r., 18.10.2019r., 20.12.2019r., 24.09.2020r., 08.01.2021r., 14.06.2021r., 16.06.2021r., 13.10.2021r., 14.01.2022r., 17.05.2022r., 5.10.2023 i 10.01.2023r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.