Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Poprawa efektywności energetycznej...

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”.

Celem projektu jest Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

W dniu 21.11.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.03.03.00-26-0050/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu – 3 909 646,50 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 3 340 814,82 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 1 837 114,07 zł, co stanowi 54,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 1 503 700,75 zł, co stanowi 45,01% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wysokość wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu – 568 831,68 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 16.11.2016r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.07.2019r.