Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii...

logo RP

Tytuł Projektu:

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”.

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 30.07.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.03.01.00-26-0011/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zmienioną aneksami nr 1, 2 i 3.

W ramach przedmiotowego projektu wykonano 312 szt. kompletów mikroinstalacji prosumenckich do wytwarzania energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Busko-Zdrój. Instalacje generują energię ze słońca i oddają ją do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Łączna moc instalacji wynosi 1,12 MW. Założeniem Projektu był montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2,4 do 4,5 kWp na dachach istniejących budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych lub na gruncie obok budynku mieszkalnego. Instalacje zostały włączone do sieci elektrycznej.

logo RP

Tytuł Projektu:

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”.

Współfinansowanie:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój.

W ramach przedmiotowego projektu zostanie wybudowane 276 szt. kompletów mikroinstalacji prosumenckich do wytwarzania energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Busko-Zdrój. Łączna moc instalacji wynosi 980,4 kWp. Założeniem Projektu jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2,4 do 4,5 kWp na dachach istniejących budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych lub na gruncie obok budynku mieszkalnego. Instalacje zostaną włączone do sieci elektrycznej.

W dniu 30.07.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.03.01.00-26-0011/17-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 5 705 944,11 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 4 997 775,54 zł.

Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 2 998 665,32 zł, co stanowi 60 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny Beneficjenta – 1 999 110,22 zł, co stanowi 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2019r.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W dniu 07.02.2019r. została zawarta umowa na wykonanie zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” z Konsorcjum Firm: Lider - SOLGRO Grzegorz Mordarski z siedzibą w Nowym Sączu; Członek konsorcjum - SOLGRO Konrad Mordarski z siedzibą w m. Paszyn.

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Koszt zadania wynosi 4 782 000,00 zł. Termin realizacji: 30.10.2019r.

W dniu 26.03.2019r. została zawarta umowa dotycząca pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” z firmą ENERGO-TERM Radosław Ostrowski z siedzibą w: ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Koszt zadania wynosi 48 885,12 zł.