Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rozwój infrastruktury edukacyjnej...

logo RP

Zakończono realizację zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące”
w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie
Busko-Zdrój”.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”.

Celem projektu jest wzrost jakości warunków kształcenia poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury edukacyjnej.

W dniu 27.09.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks Nr 3 do Umowy

Nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu wprowadzający następujące zmiany:

Całkowita wartość projektu – 10 765 180,51zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych –10 326 135,00zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 2 999 742,21zł, co stanowi 29,05 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
Wkład własny Beneficjenta – 7 326 392,79zł, co stanowi 70,95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
Środki własne Beneficjenta – wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu - 439 045,51zł.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W dniu 31.08.2018r. w ramach zadania polegającego na „Rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” zakończono roboty budowlane ujęte w ramach Etapu I, polegające na wykonaniu nadbudowy o jedną kondygnację (II piętro) budynku SP Nr 2 oraz wykonano prace budowlane w zakresie przebudowy, remontu i modernizacji pomieszczeń parteru i I piętra budynku SP Nr 2.

Informacja z przebiegu realizacji projektu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój  Informacja z przebiegu realizacji projektu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój

Termin zakończenia II etapu wyznaczono do dnia 03.07.2019r.

logo RP

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne".

Celem projektu jest wzrost jakości warunków kształcenia poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury edukacyjnej.

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wykonane:

  • kompleksowa modernizacja oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku–Zdroju o sale i pracownie dydaktyczne wraz z wyposażeniem.
  • kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju.

W dniu 28.11.2017r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.07.04.00-26-0014/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu – 7 592 559,06zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 7 462 469,59zł.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 2 999 912,77zł, co stanowi nie więcej niż 40,20% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 4 462 556,82zł, co stanowi nie mniej niż 59,80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 20.01.2016r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.12.2018r.

Gmina Busko-Zdrój w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój" dokonała wyboru Wykonawcy robót w zakresie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju".

Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRUMIX" Karolina Przepióra-Gruda z Budzisławia.

Koszt realizacji budowy kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 wynosi:

1 420 000,00zł brutto.

W dniu 16.05.2018.r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Aneks Nr 2 do Umowy Nr RPSW.07.02.00-26-0003/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Całkowita wartość projektu – 10 326 135,00zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych –10 326 135,00zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 2 999 742,22zł, co stanowi 29,05 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
Wkład własny Beneficjenta – 7 326 392,78zł, co stanowi 70,95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W dniu 08.05.2018r. zakończono realizację zadania polegającą na budowie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju.

Gmina Busko-Zdrój, w dniu 21.03.2018r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące –zawarła Umowę Nr 22/RSID/2018 z Wykonawcą robót tj. Konsorcjum Firm:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane TOM-BUD Tomasz Biskup z siedzibą:
    ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce, NIP: 657 246 67 83 – LIDER KONSORCJUM zwany Partnerem I
  2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Andrzej Król z siedzibą: Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, NIP 657 101 10 00 – zwany Partnerem II

Koszt realizacji przedmiotowej rozbudowy wynosi: 8 880 600,00zł brutto.

Prace budowlane związane rozbudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące są w trakcie realizacji.