Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia”.

Celem projektu jest Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych.

W dniu 21.11.2018r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr RPSW.03.03.00-26-0050/16-00 o dofinansowanie przedmiotowego projektu z Województwem Świętokrzyskim pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu – 3 909 646,50 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 3 340 814,82 zł
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 1 837 114,07 zł, co stanowi 54,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wkład własny Beneficjenta – 1 503 700,75 zł, co stanowi 45,01% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Wysokość wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu – 568 831,68 zł

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 16.11.2016r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 31.07.2019r.

Projekt dotyczy głębokiej modernizacji energetycznej 11 gminnych obiektów użyteczności publicznej pełniących ważne funkcje społeczne w obszarach: kultury, edukacji, bezpieczeństwa publicznego (świetlice wiejskie, szkoły oraz strażnice OSP) tj.:

 1. Budynek strażnicy OSP w Dobrowodzie
 2. Budynek strażnicy OSP w miejscowości Widuchowa
 3. Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Widuchowa
 4. Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów
 5. Budynek strażnicy OSP w Skotnikach Małych
 6. Budynek strażnicy OSP w Szańcu
 7. Budynek strażnicy OSP w miejscowości Kotki
 8. Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach
 9. Budynek świetlicy wiejskiej w Kostkach Dużych
 10. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku Zdrój przy ul. Kościuszki 1
 11. Budynek w miejscowości Olganów - budynek z świetlicą i mieszkaniami komunalnymi

STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTU

Zakończono roboty w obrębie następujących obiektów:

1. Budynku strażnicy OSP w Dobrowodzie

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian budynku styropianem
 • docieplenie stropu wełną mineralną
 • wymianę stolarki zewnętrznej okiennej (okna z nawiewnikami higrosterowalnymi) i drzwiowej oraz bramy garażowej
 • izolację termiczna ściany zewnętrznej poniżej terenu styropianem gr. 8 cm
 • opaskę przy budynku
 • roboty naprawcze malarskie (sufity i ściany)
 • wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wykonanie poziomych odcinków przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw
 • Wartość zadania brutto: 137 031,51 zł

2. Budynek strażnicy OSP w miejscowości Widuchowa

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian styropianem
 • izolację termiczną kominów styropianem
 • docieplenie stropów wełną mineralną
 • wymianę stolarki zewnętrznej okiennej (okna z nawiewnikami higrosterowalnymi)
 • wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wykonanie poziomych odcinków przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw
 • roboty naprawcze malarskie (sufity i ściany)

Wartość zadania brutto: 91 453,03 zł

3. Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Widuchowa

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
 • ocieplenie istniejącego stropu wentylowanego wełną mineralną
 • wykonanie obróbek blacharskich

Wartość zadania brutto: 64 913,02 zł

4. Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem (malowanie farbą olejną krat i balustrad)
 • przedłużenie okapu i obróbki blacharskie
 • wymianę instalacji odgromowej
 • wykonanie opaski przy budynku

Wartość zadania brutto: 78 296,55 zł

5. Budynek strażnicy OSP w Skotnikach Małych

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
 • wymianę bramy garażowej
 • wykonanie opaski przy budynku
 • wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wykonanie poziomych odcinków przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw
 • obróbki blacharskie (nowe parapety)

Wartość zadania brutto: 63 831,92 zł

6. Budynek strażnicy OSP w miejscowości Kotki

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian styropianem
 • ocieplenie stropu wełną mineralną
 • izolacja termiczna ściany na poddaszu styropianem
 • wymianę stolarki zewnętrznej (okna z nawiewnikami higrosterowalnymi + brama garażowa+ 2 szt. drzwi)
 • wykonanie opaski przy budynku
 • instalację gazową wraz z montażem kotła gazowego c.o.
 • instalację c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych
 • wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wykonanie poziomych odcinków przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw
 • montaż ciepłomierza
 • wymianę instalacji odgromowej
 • roboty naprawcze malarskie ścian i sufitów
 • opaskę wokół budynku
 • wymianę pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz montaż nowych obróbek blacharskich

Wartość zadania brutto: 359 267,32 zł

7. Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian styropianem
 • wymianę stolarki zewnętrznej okiennej (okna z nawiewnikami higrosterowalnymi) i drzwiowej
 • docieplenie stropów wełną mineralną
 • dociepelnie stropu nad piwnicą od spodu styropianem wraz z pomalowaniem sufitu oraz ścian
 • montaż ciepłomierza
 • wymianę instalacji odgromowej
 • montaż grzejników c.o. oraz zaworów termostatycznych
 • wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wykonanie poziomych odcinków przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw
 • roboty naprawcze malarskie
 • opaska wokół budynku
 • wymiana rynien i rur spustowych

Wartość zadania brutto: 393 124,15 zł

8. Budynek świetlicy wiejskiej w Kostkach Dużych

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian styropianem
 • ocieplenie stropodachu płytami styropianowymi laminowanymi papą
 • wymianę uchwytów rynien
 • montaż ciepłomierza
 • wymianę kotła gazowego na kocioł dwufunkcujny o mocy 21 kW
 • wymianę instalacji odgromowej
 • wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz wykonanie poziomych odcinków przewodów od istniejących puszek do projektowanych opraw

Wartość zadania brutto: 87 408,73 zł

9. Budynek w miejscowości Olganów - budynek z świetlicą i mieszkaniami komunalnymi

W ramach termomodernizacji obiektu wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
 • docieplenie stropu wełną mineralną
 • docieplenie stropu w piwnicy płytami z wełny mineralnej
 • wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej (drzwi 3 szt.)
 • obróbki blacharskie (nowe parapety)
 • wykonanie opaski przy budynku
 • izolacja kominów styropianem
 • izolacja podłóg i posadzek (w 1 mieszkaniu wraz z płytkami i panelami) + malowanie ścian i sufitów

Wartość zadania brutto: 150 967,43 zł

W trakcie realizacji są następujące obiekty:

 1. Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Szańcu
  Szacunkowa wartość zadania brutto: 585 983,00 zł
 2. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku Zdrój wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i wymianą węzła cieplnego
  Szacunkowa wartość zadania brutto: 1 755 860,66 zł

PROJEKTY PRZED I PO MODERNIZACJI