Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo RP

Zakończono realizację zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące”
w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie
Busko-Zdrój”.

Projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”.

Celem projektu jest wzrost jakości warunków kształcenia poprzez inwestycję w rozwój infrastruktury edukacyjnej.

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację oraz nadbudowę i przebudowę istniejącego układu funkcjonalnego szkoły wraz z niezbędnymi instalacjami oraz przyłączami:

 • istniejąca część budynku SP Nr 2 została przebudowana, rozbudowana o klatkę schodową i nadbudowana o jedną kondygnację (II pietro), w wyniku której powstało 11 dodatkowych sal dydaktycznych (pracownie przyrodnicze z zapleczami, pracownie matematyczno-informatyczne i sale lekcyjne ogólnego przeznaczenia);
 • na kondygnacji parteru i I piętra wykonano roboty remontowe i modernizacyjne polegające na: malowaniu sal lekcyjnych, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowych wykładzin podłogowych, wymianie instalacji elektrycznych i sanitarnych. W miejscu dotychczasowego łącznika między szkołą a istniejącą salą gimnastyczną wykonano nowe pomieszczenia sanitarne dla chłopców i dziewcząt oraz personelu szkoły.
  W miejscu starych sanitariatów wykonano pomieszczenia administracyjne i archiwum szkoły.
 • budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez wykonanie windy osobowej na konstrukcji stalowej samonośnej. Dostęp na parter szkoły odbywa się za pomocą istniejącej pochylni (wejście główne do budynku);
 • wyposażono budynek szkoły w sprzęt dydaktyczny i szkolny (biurka szkolne, ławki, tablice, wieszaki, pomoce dydaktyczne itp.). Szkoła została doposażona w nowe zestawy meblowe oraz armaturę sanitarną;
 • zagospodarowano teren przyszkolny poprzez wykonanie oświetlenia terenu, odwodnienia dróg i parkingów, wykonano dojścia, chodniki stanowiące komunikacje w obrębie budynku szkoły oraz zagospodarowano teren w małą architekturę;

Łączna wartość robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” wyniosła brutto: 9 501 294,31 złotych.
Wartość współfinansowania Unii Europejskiej dla Projektu wynosi: 2 999 742,21zł, co stanowi 29,05% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Zakończono realizację zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” Zakończono realizację zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” Zakończono realizację zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój”