Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2021 roku

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf

Kielce, dn. 28.12.2021 r.

KC-I.432.267.4.2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.267.4.2021/ASE-12

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", VI Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 6 do 10 grudnia 2021r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

PROTOKÓŁ

2601-ICE.52.64.2021.18

Protokół z audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 [ pdf

PROTOKÓŁ
ONA.421.3.2021.GS

Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju [ pdf ].

Kielce, dn. 11.08.2021 r.

KC-I.432.267.3.2021

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.267.3.2021/PP-11

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", VI Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 2 do 6 sierpnia 2021r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

KC-I.432.401.1.2021

Kielce, dn. 29.07.2021 r.

Informacja Pokontrolna 38/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.01.00-26-0011/17 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w GMINIE BUSKO-ZDRÓJ, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w dniach 08.07.-09.07.2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 13.07.2021 r.

KC-I.432.419.1.2021

Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko - Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.4T9.1.2021/PP-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnienie", realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 5 do 7 lipca 2021 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kielce, dn. 24.06.2021 r.

KC-I.432.271.1.2021

Informacja Pokontrolna Nr 19/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0030/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 13-14 maj 2021 r. oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 do dnia 22 czerwca 2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

KC-I.432.267.2.2021

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.267.2.2021/MG-10

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", VI Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 10.05.2021 do 12.05.2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

KC-I.432.267.1.2021

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Informacja Pokontrolna Nr KC-I.432.267.1.2021/MG-9

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", realizowanego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich", VI Osi priorytetowej „Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 06.04.2021 do 09.04.2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].