Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo RP

„Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”,

Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Zaawansowanie realizacji Projektu:

W ramach Projektu realizowane są 2 zadania:

 1. Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI wraz z zagospodarowaniem otoczenia)
 2. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska”

Ad.1) W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2019r. zawarto umowę Nr 91/RSID/2019 na wykonanie robót pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI)”.

Zadanie zostało podzielone na 2 części:

 • CZĘŚĆ I: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Parteru Centralnego”, „Alei Centralnej”, „Parteru Gwiazdy” oraz tzw. „Ogrodu Bocznego Wschodniego. Termin zakończenia 30.06.2020r.
 • CZĘŚĆ II: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Ogrodu Bocznego Zachodniego”, „Ogrodu z Klombami”, „Placu Rondo”, „Ogrodu Kwiatowego” oraz tzw. „Parteru Muzycznego” . Termin zakończenia 16.10.2020r.

W ramach zadania zostanie zrealizowane:

 • sieć kanalizacji deszczowej na terenie parku o łącznej długości ok.150m
 • demontaż istniejącego oświetlenia oraz wykonanie nowego (linia kablowa o długości ok. 2.900mm, montaż nowych lamp parkowych)
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • wykonanie zagospodarowania terenu: ciągów pieszych z płyt kamiennych, z kostki brukowej uszlachetnionej, utwardzonych miejsc pod lokalizację ławek parkowych, stojaków rowerowych, koszy na śmieci i tablic informacyjnych
 • wykonanie fontann posadzkowych
 • elementy małej architektury: montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, słupków, stojaków na rowery, hamaków miejskich, leżaków parkowych
 • wykonanie wycinki drzew i nowych nasadzeń

Wartość robót zgodna z umową z wykonawcą 17.434.027,49 złotych.

Dofinansowanie wynosi ok. 75% kosztów kwalifikowalnych tj. 13.075.520,62zł, wkład własny Gminy Busko-Zdrój: 4.358.506,87zł

Ad.2) W dniu 30.09.2019r. zawarto aneks z wykonawca robót dot. zmiany terminu zakończenia robót w zakresie Zadania 2 (do dnia 25.11.2019r.) oraz zwiększenia wynagrodzenia w zakresie Zadania 1 i Zadania 2 - z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, zwiększenie nakładu pracy wykonawcy oraz z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenia robót.

Po aneksie wartość umowy wynosi 2.417.720,80zł.

W dniu 30.09.2019r. wykonawca złożył informacje o zakończeniu robót Zadania 1 „Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska” – etap I zabudowa w rów kryty” .

W dniu 17.10.2019r. odbył się odbiór końcowy Zadania nr 1.

Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie