Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”.

Zaawansowanie realizacji Projektu:
W ramach Projektu realizowane są 2 zadania:
1) Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne – zabezpieczenie zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI wraz z zagospodarowaniem otoczenia)
2) Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska”.

Ad.1) Trwają roboty dotyczące CZĘŚCI I zadania: wykonanie robót ogólnobudowlanych, drogowych i instalacyjnych na terenie „Parteru Centralnego”, „Alei Centralnej”, „Parteru Gwiazdy” oraz tzw. „Ogrodu Bocznego Wschodniego.
Zaawansowanie robót wynosi ok. 35%.

Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie

Ad.2) W dniu 13.05.2020r. odbył się odbiór końcowy Zadania nr 2 „Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne – strumień „Ciek od Buska” – etap II regulacja cieku” . Po zawarciu Aneksu Nr 2 w dniu 25.11.2019r. z wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Produkcyjno-usługowo-handlowym BUD-BET Spółka z o.o. z Wełcza - wartość robót wyniosła:
- dla Zadania nr 1 - 1.127.492,95złotych brutto,
- dla Zadania nr 2 - 1.182.663,83złotych brutto.

Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnienie