Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2021 roku

Kielce, dn. 17.02.2021 r.

KC-I.432.44.1.2021 

Informacja Pokontrolna Nr l/II/RPO/2021

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.02.04.00-26-003/11 pn.: „Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju" realizowanego w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych", II Osi priorytetowej „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 28 stycznia 2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].