Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Uchwała Nr 42 /2012
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XIII/159/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XIII/158/2011 RADY MIEJSKIEJ
W BUSKU-ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [ pdf ].

Uchwała Nr 3/2012
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2012 roku

W sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko-Zdrój
na 2012 rok [ pdf ].

Uchwala Nr 2/2012 III
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2012 roku

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].