Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Jak założyć własną firmę

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

Dla tych mieszkańców gminy Busko-Zdrój, którzy zamierzają uruchomić swoją własną firmę przygotowaliśmy krótki poradnik wskazujący ścieżkę postępowania przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej. Nasze opracowanie ułatwi i przyspieszy realizację Państwa zamierzeń.

 

1. Krok pierwszy

Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje:

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 370 52 00, fax. 041 370 52 90
godziny pracy od poniedziałku do piątku - 700 - 1500
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://bip.umig.busko.pl/j/
Jednostka prowadząca - Wydział Spraw Obywatelskich pok. nr 49
Osoba prowadząca - Anna Zapart, tel. 041 370 52 54

       Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić opracowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie. 

Formularz zgłoszenia działalności gospodarczej - pobierz

UWAGA! Przedmiot wykonywanej działalności należy określić w zgłoszeniu według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  - www.stat.gov.pl/klasyfikacje/PKD/pkd.htm

Opłata za wpis do ewidencji (ustawowa) - 100zł (w kasie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój)

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia, przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, niezbędne dla dokonania dalszych formalności.

UWAGA! przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania organowi ewidencyjnemu zmian stanu faktycznego i prawnego odnoszących się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, w ciągu 14 dni od powstania tych zmian.

Formularz zgłoszenia zmian  - pobierz

Opłata za zmianę wpisu do ewidencji (ustawowa) - 50zł (w kasie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój)

Formularz zgłoszenia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej - pobierz

2. Krok drugi

Uzyskanie numeru identyfikacyjnego - REGON

REGON nadaje:
Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Wróblewskiego 2.
25-369 Kielce 
tel. (041) 361 15 42
godziny pracy: poniedziałek: 700 - 1700,wtorek- piątek: 700 - 1500
informatorium: poniedziałek: 700-1700, wtorek-piątek: 700-1500
REGON: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek: 800-1400
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.stat.gov.pl/urzedy/kielce/urzad.htm

Wszystkie podmioty gospodarki narodowej zobowiązane są do posiadania numeru identyfikacyjnego REGON.

Wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej możesz złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego w skrócie REGON. Zgłoszenia tego dokonuje się na urzędowym formularzu, oznaczonym symbolem RG-1.

Formularz RG-1 -  www.stat.gov.pl/bip/rejestry/regon/index.htm

Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju ma obowiązek przesłać powyższy wniosek do Urzędu Statystycznego w Kielcach w terminie trzech dni od dokonania wpisu.

Rejestracja i zmiany dokonywane w systemie REGON zwolnione są z opłaty skarbowej.

Zaświadczenie o wpisie, wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym REGON, zarejestrowany podmiot otrzymuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku do urzędu statystycznego.

Możesz oczywiście złożyć wniosek o nadanie numeru REGON samodzielnie już po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Numer identyfikacyjny REGON pozostaje niezmieniony w czasie istnienia podmiotu, chociażby nastąpiły zmiany cech podlegających wpisowi do rejestru. Natomiast wszystkie zmiany podmiot jest zobowiązany zgłosić w ciągu 14 dni od ich zaistnienia do właściwego urzędu statystycznego.

Nadanym numerem REGON powinieneś posługiwać się w obrocie gospodarczym (m.in. na pieczęciach firmowych), a także w kontaktach z wszelkimi urzędami i instytucjami.

3. Krok trzeci

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

NIP nadaje:
Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju
ul. 12 Stycznia 17
28-100 Busko-Zdrój
tel: (041) 378-10-69, 378-33-69, 378-48-86
fax: 041 378-33-69
godziny pracy: poniedziałek: 730 - 1600,wtorek: 730 - 1530, środa: 730 - 1600, czwartek: 730 - 1530 , piątek: 730 - 1530
godziny otwarcia kasy: od 8.00 do 14.30 w każdy dzień urzędowania.
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.izba-skarbowa.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=23&Itemid=49

Jeśli zamierzasz prowadzić indywidualną działalność gospodarczą, a już w przeszłości składałeś zeznanie podatkowe i masz nadany numer identyfikacji podatkowej NIP to w dalszym ciągu posługujesz się tym numerem. Numer NIP jest bowiem nadawany dożywotnio i trzeba się nim posługiwać we wszelkich rozliczeniach z urzędem skarbowym. Musisz jednak zaktualizować dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym, zgłaszając w terminie 14 dni fakt rozpoczęcia działalności.

Zgłoszenie aktualizacyjne, tak jak identyfikacyjne możesz dokonać po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Pamiętaj, aby już po otrzymaniu numeru REGON i założeniu rachunku bankowego dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego obejmującego te informacje.

Osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą obowiązane są dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego na formularzu NIP-1, natomiast osoby fizyczne nie prowadzące samodzielnie działalności gospodarczej - a uczestniczące w spółkach cywilnych i osobowych, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego na formularzu NIP-3. Odrębny od wspólników NIP musi być nadany każdej spółce. Dlatego wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego spółki na odrębnym formularzu NIP-2. Dodatkowo obowiązany będziesz również wypełnić kilka druków uzupełniających, m.in. zawierających informacje o numerach rachunku bankowego (NIP-B), miejscach prowadzenia działalności (NIP-C), a także informacje o wspólnikach spółki (NIP-D).

formularze NIP - www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=151&id=27892

Koszty związane ze zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP wyniosą 5 zł opłaty skarbowej od wniosku plus 0,50 zł za każdy dołączony załącznik.

4. Krok czwarty

Założenie rachunku bankowego (obligatoryjnie w zależności od przyjętej formy opodatkowania)

Zanim udasz się do banku powinieneś pamiętać o wyrobieniu pieczątki firmy. Będzie ona potrzebna m.in. właśnie do założenia rachunku bankowego. Nie zapomnij także zabrać do banku niezbędnych dokumentów. Jeżeli zamierzasz prowadzić indywidualną działalność gospodarczą potrzebne będzie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP i Twój dokument tożsamości. Pamiętaj także, aby o posiadanym już rachunku bankowym zawiadomić właściwy urząd skarbowy. Czas oczekiwania i opłaty w zależności od oferty wybranego banku.

Adresy i linki do stron oddziałów banków w Busku-Zdroju:

 1. Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju
  ul. Stefana Batorego 1a
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. (041) 378 26 59
  http://bsbuskozdroj.pl/
 2. PKO Bank Polski Oddział
  pl. Zwycięstwa 9
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. (041) 378 78 82
  http://www.pkobp.pl/
 3. Kredyt Bank S.A.
  ul. Partyzantów 27
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. (041) 378 12 44
  http://www.kredytbank.pl/
 4. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
  ul. Mickiewicza 12
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. (041) 378 24 87
  http://www.bph.pl/pl
 5. Bank Pekao SA. I Oddział w Kielcach. Filia nr 2
  pl. Zwycięstwa 25
  28-100 Busko-Zdrój
  tel. (041) 378 30 90
  http://www.pekao.com.pl/
 6. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
  ul. 1-go Maja 6
  28-131 Solec Zdrój
  tel. (041) 377 60 16, 377 60 31
  fax (041) 377 60 16, 377 60 31
  oddział w Busku Zdroju
  ul. Kościuszki 28
  28-100 Busko-Zdrój 
  tel. (041) 378 44 28
 7. DOMINET BANK S.A. w Lubinie Placówka nr 473 w Busku Zdroju
  ul. Boh.Warszawy 11 
  28-100 Busko-Zdrój 
  tel. (041) 370 82 27 
  fax (041) 370 82 35
  http://www.dominet.pl/

5. Krok piąty

Zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zgłoszenie rejestracji VAT dokonuje się w Urzędzie Skarbowym w Busku-Zdroju (dane adresowe jak w pkt.3).

O podjęciu działalności powinien zostać poinformowany urząd skarbowy.

Każdy przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność określoną w art. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług obowiązany jest dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Obowiązek ten obejmuje zatem podmioty zamierzające odpłatnie dostarczać towary i odpłatnie świadczyć usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także podmioty zamierzające eksportować i importować towary. Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć przed dokonaniem pierwszej z wymienionych czynności.

Podatnik VAT ma obowiązek obliczać i wpłacać VAT za okresy miesięczne lub kwartały (przy wyborze kasowej lub kwartalnej metody rozliczenia) oraz składać deklaracje VAT-7 za te okresy.

formularze VAT - www.mf.gov.pl/dokument.php?dzial=151&id=32350

Istnieje grupa podatników zwolnionych z formy opodatkowania podatkiem VAT. Sprawdź więc czy do niej należysz. Grupa ta obejmuje m.in. następujących podatników:

 • u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO,
 • rozpoczynających wykonywanie czynności objętych podatkiem VAT w ciągu roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty odpowiadającej kwocie 10.000 EURO.

Tacy podatnicy mogą jednak zrezygnować z tego zwolnienia, pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika właściwego urzędu skarbowego (ci pierwsi przed początkiem miesiąca ,w którym rezygnują ze zwolnienia, drudzy przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT).

Zanim jednak zdecydujesz się na wybór zwolnienia z VAT, warto się zastanowić czy będzie to dla Ciebie korzystne. Albowiem stracisz możliwość odzyskania VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług służących działalności od osób będących podatnikami tego podatku i nie korzystających ze zwolnienia. Naliczony wówczas VAT może zmniejszyć konkurencyjność Twoich towarów, albowiem będziesz mógł sprzedawać je jedynie bez VAT. Zwolnienie może być korzystne dla niewielkich przedsiębiorstw, sprzedających towary i usługi bezpośrednio finalnym konsumentom bądź innym podatnikom zwolnionym z VAT.

Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R obowiązany należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 152 zł.

6. Krok szósty

Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zgłoszenie ubezpieczenia dokonuje się w :
Inspektorat ZUS w Busku-Zdroju
ul. Partyzantów 33
28-100 Busko-Zdrój
Tel.: (0-41) 378-24-96
Fax.: (0-41) 378-71-64
godziny pracy: poniedziałek - piątek: 715 - 1515
godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 715 - 1515,
godziny przyjęć klientów w Punkcie: poniedziałek - piątek: 800 - 1500
Infolinie ZUS: 0-801-410-410*), 0-801-400-400*)

*)

Opłata za połączenie wg stawek TP SA 0,49 zł brutto za każdą rozpoczętą minutę rozmowy.

http://e-inspektorat.zus.pl/
www.zus.pl/instyt/Oddzialy/default.asp?mig=busko

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i wypadkowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podlegają zaś osoby fizyczne będące:

 • pracownikami,
 • osobami wykonującymi pracę nakładczą,
 • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi,
 • osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla osób rozpoczynających działalność dobrowolne. Prowadzący działalność gospodarczą musi też odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne za siebie i osobę współpracującą.

Decydując się więc na prowadzenie działalności gospodarczej, zobowiązany jesteś w terminie 7 dni od dnia jej rozpoczęcia do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Busku-Zdroju. W tym celu powinieneś wypełnić formularz o symbolu ZUS ZUA. Jeżeli, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki, zamierzasz zatrudnić pracowników, obowiązany jesteś także, jako płatnik składek, dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy. W tym celu powinieneś wypełnić, w zależności od formy prowadzonej przez Ciebie działalności, odpowiedni formularz: ZUS ZFA - dotyczący płatników będących osobami fizycznymi, albo ZUS ZPA - jeśli płatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Podobnie jak w przypadku innych zgłoszeń, także tu obowiązany będziesz zawiadamiać ZUS o wszelkich zmianach danych wykazanych w zgłoszeniach.
Dokonując zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, obowiązany będziesz także wypełnić kilka dodatkowych formularzy, zawierających m.in.: informacje o adresach prowadzenia działalności gospodarczej (ZUS ZAA), numerach rachunków bankowych (ZUS ZBA), a także formularzy dotyczących zgłoszenia danych płatnika składek - osoby fizycznej (ZUS ZFA) i zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA).

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą musi odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne (zarówno za siebie jak i za osobę współpracującą). Przedsiębiorca objęty obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z więcej niż jednego tytułu musi pamiętać o tym , iż obowiązany jest opłacać składkę od każdego z tych tytułów odrębnie. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy nie tylko samych przedsiębiorców, ale także członków ich rodzin (chyba że są to osoby współpracujące).

Ten, kto prowadzi pozarolniczą działalność, płaci też za siebie i za osobę współpracującą obowiązkową składkę na Fundusz Pracy. Jeżeli dodatkowo zatrudnia pracowników, za nich również obowiązany jest odprowadzać składki.

7. Krok siódmy

Pozostałe zgłoszenia

 • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)
 • Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
 • Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)

Zgłoszenia należy dokonać w:
POWIATOWA STACJA SANIATRNO-EPIDEMIOLOGICZNA
28-100 BUSKO ZDRÓJ
ul. Stefana Batorego 2
tel. (0-41) 378-35-73 fax. (0-41) 378 27-88
godziny pracy: poniedziałek - piątek - 725 - 1500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://bip.sanepid.kielce.com.pl/index.php?go=22&menu=PSSE%20Busko%20Zdr%F3j

Prawo pracy nakłada na każdego pracodawcę rozpoczynającego działalność (a także zmieniającego miejsce, rodzaj czy też zakres prowadzonej działalności) obowiązek pisemnego zawiadomienia właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Przedsiębiorca powinien tego dokonać w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia (zmiany) tej działalności. Jeżeli więc nie zamierzasz zatrudniać pracowników, obowiązek zgłoszenia Cię nie dotyczy.

Zgłoszenia do PIS powinni także dokonać przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gastronomiczną lub sprzedaż artykułów spożywczych (niezależnie od tego czy zatrudniają pracowników czy też nie).

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Zgłoszenia do PIP należy dokonać:
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-314 Kielce
tel. (41) 34-38-276, (41) 34-44-365
fax: (41) 34-03-201
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.kielce.oip.pl/

Jak wyżej wspomniano, pracodawcy obowiązani są zawiadomić o rozpoczęciu działalności gospodarczej właściwego inspektora pracy. Zgłoszenia tego należy dokonać wypełniając kartę zgłoszenia zawierającą:

 • dane przedsiębiorcy: nazwę (firmę), adres siedziby, telefon, fax, numer REGON, rodzaj przeważającej działalności (wg PKD i EKD),
  formę prawną, miejsca prowadzenia działalności, datę rozpoczęcia działalności, przewidywaną liczbę pracowników;
 • zastosowane środki ochrony i opracowane procedury (zasady postępowania) dla spełnienia wymagań prawnych oraz w celu zabezpieczenia pracowników przed urazami i oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.

Rozpoczynając działalność musisz także pamiętać o wymogach przepisów pracy, dotyczących pomieszczeń, w których ma być wykonywana praca. Muszą one spełniać normy BHP oraz odpowiadać rodzajowi wykonywanych zadań i liczbie zatrudnionych pracowników.

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania lokalu

Zanim definitywnie uruchomisz swą działalność, musisz spełniać także kilka innych dodatkowych formalności, związanych m.in. z lokalem, w którym zamierzasz prowadzić działalność. Jeżeli bowiem dotychczasowe przeznaczenie lokalu było inne od tego, jakie będzie, musisz uzyskać zgodę na zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego (np. z lokalu mieszkalnego na użytkowy, z lokalu sklepowego na gastronomiczny). Przed złożeniem wniosku w starostwie, musisz uzyskać niezbędne pozwolenia, opinie i uzgodnienia (sanepid, Inspekcja Pracy, straż pożarna).

Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdrój
tel. 041 378 30 51, 378 30 52, 378 10 38, 378 14 48
Jednostka prowadząca - Wydział Budownictwa i Infrastruktury Technicznej pok. nr 26, 48, 30    tel. wew. 26, 48, 30
godziny pracy: poniedziałek - piątek - 730 - 1530
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://powiat.busko.pl/j/content/view/42/42/