Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Lepsza administracja - lepsze jutro

Interesanci oceniają pracowników buskiego ratusza W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zainstalowany został kiosk elektroniczny z systemem ankietyzacji. System ten ma na celu zbadać poziom satysfakcji klientów z jakości usług publicznych świadczonych w buskim ratuszu. Ankiety w wersji elektronicznej interesanci wypełniają anonimowo. Wypełnienie takiej ankiety jest bardzo proste i zajmuje 2-3 minuty. Do wyboru petent ma jedną lub maksymalnie trzy odpowiedzi, które jego zdaniem najlepiej charakteryzują poruszane zagadnienie.

Ankiety poddawane będą systematycznej, zbiorczej ocenie i pozwolą kadrze kierowniczej urzędu w identyfikacji problemów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów. Pomogą również w podjęciu działań służących usprawnieniu pracy wydziałów.

Podsumowali projekt szkoleniowyKonferencją w Rymanowie podsumowano cykl rocznych szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego, które zrealizowane zostały w ramach projektu „Lepsza administracja –lepsze jutro" prowadzonego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

17 kwietnia br. w Rymanowie burmistrzowie gmin uzdrowiskowych: Iwonicz-Zdrój, Solina, Rymanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój - beneficjenci projektu „Lepsza administracja –lepsze jutro", spotkali się na konferencji podsumowującej roczny cykl szkoleń przeprowadzonych w tych gminach.

Projekt szkoleniowy zrealizowany został w roku ubiegłym, miał na celu podnieść poziom jakości usług publicznych świadczonych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwalifikacje zawodowe pracowników urzędu, jak i poprawić jego sprawność organizacyjną. Temu ostatniemu celowi służyć ma wprowadzony w gminie „Kodeks etyki pracowników samorządowych" oraz wdrażany obecnie system monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych.

 

logo lepsza administracja

Szkolenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Szkolenia w miejskim ratuszu

 

17 i 18 lipca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbył się kolejny cykl szkoleń dla pracowników urzędu, tym razem z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego. W szkoleniu wzięło udział 14 osób, wśród nich znaleźli się również przedstawiciele Urzędu Gminy Solec Zdrój, którzy tak jak i Gmina Busko-Zdrój biorą udział w projekcie „Lepsza administracja-lepsze jutro”.

Dotychczas w ramach projektu odbyły się szkolenia m.in. z zakresu zarządzania finansami, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i komunikacji społecznej.

Szkolenie, które odbyło się 17 i 18 lipca zamyka pierwsze półrocze realizacji projektu. Kolejne szkolenia będą miały miejsce po okresie wakacyjnym.

Opr. i fot. EHR

Na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przystąpiła do realizacji projektu „ Lepsza administracja – lepsze jutro" w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie administracji samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, którego celem jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w jednostkach samorządu terytorialnego, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów gmin, wzmocnienie sprawności organizacyjnej urzędów oraz usprawnienie komunikacji między samorządami i obywatelami.

Gmina Busko-Zdrój, wraz z czterema innymi gminami o charakterze uzdrowiskowym, tj. Gminą Rymanów, Solec – Zdrój, Iwonicz-Zdrój i Solina jest partnerem w realizacji tego projektu.

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń tematycznych m.in. z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, prawa cywilnego, podatkowego i finansowego, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

Szkolenia realizowane będą w okresie trwania projektu tj. od 2 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku. Całe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oficjalna strona projektu: www.lepszaadministracja.pl

 

Rusza efektywny program szkoleń dla pracowników buskiego magistratu. Dzięki uczestnictwu gminy w przedsięwzięciu „Lepsza administracja-lepsze jutro" pojawiła się szansa podniesienia sprawności organizacyjnej urzędu oraz jakości świadczonych przez instytucję usług.

Założeniem projektu jest doskonalenie kadry urzędniczej z zakresu 4 najważniejszych obszarów: prawa, finansów, zarządzania oraz ekonomii. W przedsięwzięciu bierze udział 5 gmin o charakterze uzdrowiskowym, a wśród nich: Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Solina, Solec-Zdrój oraz Busko-Zdrój.

Warsztaty i szkolenia odbywać się będą w 5-20 osobowych grupach. Ich tematyka jest bardzo szeroka, od prawa cywilnego począwszy, poprzez komunikację społeczną, audyt i kontrolę wewnętrzną oraz zamówienia publiczne, na językach obcych skończywszy.