Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory 2010 - Prezydenckie

Dane nagłówkowe i głosy oddane na kandydatów

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. II TURA  [ pdf ] [ xls ].

szczegóły na stronie
http://prezydent2010.pkw.gov.pl/ 

Dane nagłówkowe i głosy oddane na kandydatów

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r. [ pdf ] [ xls ].

szczegóły na stronie
http://prezydent2010.pkw.gov.pl/ 

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 4 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania na terenie Gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [ pdf ].

Zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 8 czerwca 2010 r. (wtorek), w terminach czasowych jak niżej:

godz. 8.00 – 9. 30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 8

godz. 9.30 – 11.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 9 do 16

godz. 11.00 – 12.30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 17 do 24

godz. 12.30 - 14.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 25 do 33

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25

wg następującego porządku:

  1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
  2. Zapoznanie się z zadaniami obwodowej komisji wyborczej ( przejęcie materiałów, przepisów i wytycznych związanych z wyborami) – szkolenie.
  3. Ustalenie planu pracy komisji.

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 roku Nr 47 poz. 544 z późniejszymi zmianami )

podaje się do publicznej wiadomości,

że losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych oznaczonych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33 z wyjątkiem komisji oznaczonych nr: 25, 26, 29 odbędzie się w dniu 4 czerwca 2010 roku o godz. 8:00 w sali nr 25 (świetlica) Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10.

Losowanie przeprowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w obecności pełnomocników Komitetów Wyborczych, którzy zgłosili swoich kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych objętych losowaniem. 

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Piotr Wąsowicz

Busko- Zdrój, 01.06.2010 r. 

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Busko-Zdrój odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju od godziny 7:00 do 15:00 w pokoju nr. 42 w terminie do 28 maja 2010 roku.

Zgłoszenie kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie Busko-Zdrój [ pdf ].

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 10 maja 2010 roku.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. [ pdf ].

Zawiadamia się wyborców Miasta i Gminy Busko-Zdrój, że zgodnie z art. 49a ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu innym osobom.

Szczegółowe warunki udzielania pełnomocnictwa do głosowania oraz stosowne wzory dokumentów określa art. 49a do 49h ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 72, poz. 467) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r., Nr 66, poz. 426).

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej [ pdf ].