Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

 1. Od nowego roku nie będzie deklaracji miesięcznych, jednak nadal trzeba płacić zaliczki

  Od 2007 roku podatnicy nie będą musieli już składać deklaracji miesięcznych. Zastąpią je deklaracje roczne. Nadal jednak trzeba będzie co miesiąc wpłacać zaliczki. Pojawi się zaliczka kwartalna, z której skorzystają m.in. mali podatnicy.Dla osób fizycznych to PIT-5 ( rozliczenie według skali podatkowej) i Pit-5L (podatek liniowy), dla prawnych CIT-2. Pożegnamy się też z PIT-4 składanym za pracowników, zleceniobiorców i wykonujących umowy o dzieło. Szczegółowe informacje przekażemy do urzędu dopiero w zeznaniu rocznym.
  Zaliczka co kwartał
  Na większe fory mogą liczyć firmy rozpoczynające działalność i tzw. mali podatnicy (czyli ci, których przychody nie przekraczają 800 000 euro). Nie musza składać deklaracji miesięcznych, a zaliczki mogą opłacać co kwartał. Nowym firmom kwartalne zaliczki przysługują jednak tylko w pierwszym roku podatkowym. W następnych latach mogą korzystać z przywilejów, jeśli są małymi podatnikami.
  Można wybrać
  O wyborze kwartalnej formy rozliczania trzeba oczywiście poinformować urząd skarbowy - do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.
  Jeśli podatnik nie zdecyduje się na kwartalne rozliczenie (albo nie może), pozostają mu zaliczki naliczane co miesiąc bądź uproszczone. Przy tym drugim wariancie co miesiąc wpłaca stałą kwotę ( pomniejszoną ewentualnie o składkę zdrowotną). Jest to 1/12 podatku (obliczonego według skali 19%) wskazanego w zeznaniu złożonym w roku ubiegłym lub dwa lata temu.
  U osób prawnych rok podatkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. W takim wypadku podatnik do końca swojego roku podatkowego stosuje przepisy obowiązujące w 2006r. Nadal musi więc składać deklaracje miesięczne.

  - więcej; Rzeczpospolita  z dnia 21 grudnia 2006
 2. Zakup samochodu można sfinansować kredytem albo leasingiem. Oba rozwiązania mają wady i zalety. O wyborze często decyduje to, jak szybko potrzebne są środki.

  Podstawowa różnica między kredytem bankowym a leasingiem dotyczy własności finansowanego samochodu. W leasingu właścicielem auta jest firma leasingowa, a w kredycie klient. Bank może być jedynie współwłaścicielem przedmiotu lub na przykład ustanowić zastaw rejestrowy na samochodzie.
  W leasingu ryzyko transakcji oparte jest w dużym stopniu na finansowanym przedmiocie. Zabezpieczeniem jest bowiem tytuł własności. Natomiast banki z reguły żądają zabezpieczeń, które czasem komplikują procedurę uzyskania kredytu.
  Korzyści podatkowe
  Przy wyborze finansowania istotne dla klientów mogą okazać się zachęty podatkowe. Są one atrakcyjniejsze w leasingu, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo płaci wysokie podatki. Raty leasingu  można bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
  Poza tym użytkowanie przedmiotu w ramach umowy leasingu i wliczanie ponoszonych z tego tytułu wydatków w koszty uzyskania przychodu powoduje, że z punktu widzenia przedsiębiorstwa nastepuje korzystne skrócenie okresu rozliczania ( podatkowego) nabycia danego przedmiotu. Finansowanie leasingiem jest szczególnie opłacalne w odniesieniu do przedmiotów o normatywnych stawkach amortyzacji 20% i niższych ( zwłaszcza 14 i 10%). Warto jednak pamiętać, ze klient korzystający z kredytu, jako właściciel środka trwałego, zalicza amortyzację do kosztu uzyskania przychodu. Natomiast w leasingu operacyjnym to firma leasingowa czerpie z tego korzyści. Ponadto klient przy zawieraniu umowy leasingu operacyjnego, w odróżnieniu od kredytu, nie musi wydatkować całości podatku Vat naliczanego od wartości przedmiotu - co miesiąc jest on doliczany do rat leasingowych. Przy kredytach bankowych VAT naliczany jest na początku.
  Leasing może też być neutralny dla bilansów firm. Nie muszą one bowiem ewidencjonować go w bilansach, co polepsza ich wiarygodność kredytową, bo ogranicza wielkość zobowiązań. Dzięki temu zwiększa się płynność finansowa firmy i poprawia wskaźnik zwrotu na aktywach.

  - więcej; Rzeczpospolita  z dnia 29 grudnia 2006

Informacja ta ma na celu wzbogacenie oferty skierowanej do mieszkańców miasta i gminy oraz  ułatwienie dostępu do wiedzy o środkach i programach pomocowych jak również podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego.

Dokument do pobrania [ pdf ].

"Program finansowy dla przedsiębiorców oferowany przez firmę:
Focus Funds Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34
28-323 Kielce

Bezpieczeństwo finansowe jest istotnym elementem naszego życia, dlatego też warto zabezpieczyć się przed różnymi wypadkami losowymi, korzystając ze sprawdzonych rozwiązań finansowych. Jeżeli prowadzisz własną działalność gospodarczą, należy liczyć się z różnymi nieprzewidzianymi okolicznościami - nieuczciwy kontrahent, konflikt między wspólnikami czy spory na tle posiadanego majątku mogą zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie. Ważne, żeby nie były one w stanie zaważyć na Twojej przyszłości finansowej. Program finansowy jaki oferujemy zapewnia ochronę prawną i umożliwia efektywne zarządzanie podatkami. Konstrukcja programu zapewnia również ochronę od podatku od spadków i darowizn, dlatego możesz przekazać kapitał wskazanej osobie bez dodatkowych kosztów."

Informacji na temat programu finansowego udziela:
Dyrektor Oddziału w Kielcach
Lesław Dach
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 0-41 332 65 01
kom. 509 041 136"

Informacja o projekcie pn. "Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich".

Dokument do pobrania [ pdf ]. 

Projekt „Wschód Biznesu", realizowany przez FIRMĘ 2000 Sp. z o.o. i Duński Instytut Technologiczny jest obecnie największym w Polsce projektem, mającym na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, działających w regionach uznanych za najsłabiej rozwinięte w kraju. Projekt trwał będzie do 31 grudnia 2007 r. i obejmuje swoim zasięgiem 5 województw Polski: warmińsko - mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

Na terenie województwa świętokrzyskiego Europejska Agencja Rozwoju Sp. J. Kopik i wspólnicy pełni rolę akredytowanego Podwykonawcy. Odpowiada za rekrutację uczestników, przeprowadzenie sesji doradczych oraz szkoleń i mentoringu.

Do udziału w projekcie uprawnione są jedynie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie trzy warunki:

 • posiadają status mikro i małego przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenie Komisji WE nr 364/2004 z dnia 25.02.2004,
 • prowadzą działalność gospodarczą (w rozumieniu miejsca rejestracji) w ośrodkach (gminach), których liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy osób,
 • prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata, tj. zarejestrowali działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r.

W ramach projektu zakłada się następujące formy pomocy dla Właścicieli firm i ich pracowników:

 • opiekę profesjonalnych doradców, którzy pomogą w stworzeniu krótko- i długoterminowego planu rozwoju firmy,
 • kompleksową ofertę szkoleniową dla pracowników i właścicieli firm, począwszy od szkoleń technicznych a kończąc na szkoleniach z zarządzania firmą (grupy ok. 20 osób),
 • organizację spotkań z praktykami biznesu - właścicielami i kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, które odniosły sukces na rynku (tzw. mentoring),
 • przygotowanie i utrzymanie strony internetowej przedsiębiorstwa do końca 2007r.(później istnieje możliwość przeniesienia strony na inny serwer).

Uczestnicy Projektu ponoszą tylko 20% kosztów udziału (pozostałe 80% będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Istnieje również możliwość wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorcę w formie wydatków na wynagrodzenie, dzięki czemu udział w Projekcie będzie de facto bezpłatny.

Wszystkie spotkania odbywają się w dni robocze.

Wszelkie informacje i niezbędne dokumenty otrzymacie Państwo od akredytowanego Podwykonawcy w województwie świętokrzyskim:

Europejska Agencja Rozwoju Sp. J. Kopik i wspólnicy
ul. Klonowa 55/34
25-553 Kielce
tel. 41/346 13 42
faks 41/346 13 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.eurodotacje.pl

Dokument do pobrania [ pdf ].

 1. Jak rozliczać remont i modernizację lokalu?

  Przedsiębiorca przeprowadzający remont budynku lub lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej może wliczyć związane z tym wydatki w koszty prowadzonej działalności. W zależności jednak od tego, czy prace miały charakter wyłącznie odtworzeniowy, czy polegały na modernizacji, wliczyły je w koszty od razu albo na raty, poprzez amortyzację.

  O ile wydatki na remont można od razu wliczyć w koszty, niezależnie od ich wysokości, o tyle, jeśli dojdzie do modernizacji lokalu, a wartość wykonanych prac przekroczy 3,5 tyś. zł, nie można tego wydatku wliczyć w koszty. Trzeba bowiem o ten wydatek powiększyć wartość środka trwałego na nowo ustalić wysokość odpisu z tytułu amortyzacji i dopiero w ten sposób podatkowo wykorzystać ów wydatek. Inaczej jest z remontem tu wydatki o dowolnej wysokości można zaliczyć bezpośrednio w koszty. Ponieważ jednak granica między modernizacją a remontem, jest dość płynna, kwestia ta budzi ciągłe spory między podatnikami a fiskusem.

  Remont czy modernizacja

  Najważniejsze jest prawidłowe sklasyfikowanie wydatku: nieważne, czy ma on charakter remontowy, a w związku z tym można nim od razu w całości obciążyć koszty, czy raczej nakazuje podwyższyć wartość początkową amortyzowanego składnika majątku. Wówczas ewidencja nie powinna sprawiać podatnikom problemów. Jeśli nakłady miały charakter odtworzeniowy, a nie były wydatkami na wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie, to wydatki te stanowią jako koszt remontu koszt uzyskania przychodu, niezależnie od wysokości takich wydatków.

  Kluczem do całej sprawy jest rozróżnienie między pojęciem remont a przebudowa czy modernizacja.

  Remont

  Przez remont obiektu budowlanego rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu (przywracaniu) pierwotnego stanu (technicznego i użytkowego) wykraczających poza zakres konserwacji, nie powodujących jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu. Remont obejmuje również demontaż i ponowny montaż maszyn i urządzeń trwale umiejscowionych. Remont obiektu budowlanego ma na celu doprowadzenie elementów istniejącego obiektu budowlanego, zużytych w czasie eksploatacji tego obiektu, do odpowiedniego stanu technicznego, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem lub wymianę tych elementów na inne dla przywrócenia warunków użytkowania tego obiektu.

  Rozbudowa

  Przez rozbudowę obiektu budowlanego rozumie się wykonanie robót budowlanych, w wyniku których uzyskuje się powiększenie istniejącego obiektu budowlanego, np. przez powiększenie jego kubatury lub powierzchni zabudowy. Z kolei przez przebudowę obiektu budowlanego rozumie się wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych wprowadzających istotne zmiany wykraczające poza remont tego obiektu, w wyniku których następuje dostosowanie obiektu budowlanego lub jego części do stanu odpowiadającego zmienionym potrzebom funkcjonowania, użytkowym lub warunkom technicznym.

  Modernizacja

  Przez modernizację obiektu budowlanego rozumie się wykonanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych, w wyniku których uzyskuje się przynajmniej jeden z niżej wymienionych efektów: zmiana charakteru (przeznaczenia) modernizowanego obiektu, przystosowanie do zmienionych warunków użytkowania, obniżenie kosztów eksploatacji bądź poprawę jakości usług czy procesów produkcyjnych prowadzonych w tym obiekcie.

  - więcej; dodatek do Rzeczpospolitej (Tygodnik Prawa Gospodarczego) Nr 98 (1968 ) z dnia 22 maja 2007
 2. Jak ustalić uprawnienia urlopowe?

  Uprawnienia urlopowe ustala się z uwzględnieniem stażu pracy i wykształcenia pracownika. Zasady w tym zakresie są jednak zróżnicowane w zależności od tego, czy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu czy do kolejnego. Niektóre kategorie mają także prawo do urlopów dodatkowych.

  PRAWO DO PIERWSZEGO URLOPU
  Pracodawca zatrudnił od 1 października 2006r. nowego pracownika, który ukończył szkołę średnią i rozpoczął studia na pierwszym roku w systemie zaocznym. Jest to dla niego pierwsza praca. Zatrudnienie pracownika jest kontynuowane nieprzerwanie do teraz.
  Pracownik uzyskał prawo do pierwszego urlopu w wymiarze 3/12 z 20dni urlopu za miesiące przepracowane w 2006r.
  Od stycznia nabył on prawo do kolejnego urlopu w pełnym wymiarze (20dni), pod warunkiem że umowa będzie trwała przez cały rok.

  WYŻSZY WYMIAR PIERWSZEGO URLOPU
  Absolwent szkoły wyższej podjął od 1 marca tego roku swoją pierwszą pracę. Po ukończeniu studiów przez rok pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Staż urlopowy tego pracownika wynosić będzie 9 lat (8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej i 1 rok okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych), ale mimo to po przepracowaniu jednego miesiąca nabędzie on prawo do urlopu w wymiarze 1/12 z 26 dni urlopu przysługującego po przepracowaniu roku, a pracownik po roku pracy będzie miał 10letni staż urlopowy.

  URLOP PRACOWNIKA NA CZĘŚĆ ETATU
  Pracodawca przyjął do pracy dwóch nowych pracowników. Jeden z nich zatrudniony został w pełnym wymiarze czasu pracy i legitymuje się ośmioletnim stażem pracy, drugi natomiast został zatrudniony na ½ etatu (wykonuje pracę codziennie po 4 godziny) i posiada 12-letni staż pracy. Wymiar urlopu dla pierwszego pracownika wynosić będzie 20 dni, zaś urlop pracownika pracującego codziennie po 4 godziny wyniesie 13 dni (1/2 z 26 dni), przy czym należy pamiętać, że przy udzielaniu urlopu pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze jeden dzień odpowiada 8 godzin pracy, co daje po przeliczeniu 104 godziny urlopu. Urlop tego pracownika zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy wynoszącym cztery godziny dziennie będzie więc trwał 26 dni (104:4 = 26 dni).

  OKRESY WLICZANE DO STAŻU
  Pracownik ukończył szkołę średnią, a następnie odbył służbę wojskową. Przez kolejny rok pobierał zasiłek dla bezrobotnych i przez pięć miesięcy stypendium z urzędu pracy w ramach odbytego stażu. Wszystkie wymienione okresy podlegają zaliczeniu do ogólnego stażu pracowniczego, dlatego pracownik powinien przedłożyć pracodawcy świadectwo ukończenia szkoły średniej, książeczkę wojskową oraz zaświadczenie z urzędu pracy o okresie pobierania zasiłku i stypendium. Od udokumentowania tych okresów zależeć będzie wymiar jego urlopu wypoczynkowego.

  - więcej; dodatek do Rzeczpospolitej (Tygodnik Prawa Pracy) Nr 105 (1975 ) z dnia 31 maja 2007
 3. Jak poprawnie skorygować deklaracje VAT?

  Podatnicy VAT, gdy odkryją błąd, mogą skorygować składane przez siebie deklaracje. Może się okazać, że po poprawieniu deklaracji trzeba będzie również zweryfikować poprawność wyliczonego podatku.
  Podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o należny podatek. Kwota ta obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W momencie zmiany wysokości obrotu podlegającego opodatkowaniu zmienia się też kwota podatku. W takim przypadku należy skorygować VAT oraz złożyć deklarację korygującą ten podatek

  TERMIN ZŁOŻENIA KOREKTY

  Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przysługujących terminach, może obniżyć kwotę podatku przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

  Korekta po rabacie

  Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartości zwróconych towarów, zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Oznacza to, że w takim przypadku istnieje obowiązek skorygowania również złożonych wcześniej deklaracji VAT. Najczęściej fakturę korygującą wystawia się, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów. Wtedy podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się też odpowiednio w przypadku:

  - Zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych,
  - Zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

  Pomyłka na fakturze

  Podobna sytuacja będzie miała miejsce przy zmianie ceny towarów i usług związanej z pomyłką na fakturze. Korekta deklaracji VAT będzie niezbędna, gdy zostanie wystawiona faktura korygująca cenę lub stawkę i kwotę podatku. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W takim przypadku nabywca otrzymujący fakturę korydującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym fakturę otrzymał, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego. W innym przypadku podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którymfakturę otrzymał, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

  - więcej; dodatek do Rzeczpospolitej (Tygodnik Podatkowy) Nr 107 (1977 ) z dnia 4 czerwca 2007
 4. Zatrudniony nie może mieć miejsca pracy w całym kraju?

  Nie wolno Ci w angażu zatrudnionego określić całej Polski jako miejsca pracy. Takie postanowienie inspektora zakwestionuje, a za miejsce pracy uzna twoją siedzibę. Wtedy firma będzie musiała wypłacić pracownikowi zaległe diety i inne należności z tytułu delegacji służbowej. Cały kraj może bowiem stanowić tylko miejsce wykonywania pracowniczych obowiązków. Pracownicy skarżą się, że zbyt ogólne określenie miejsca pracy przez przedsiębiorców powoduje, że nie korzystają ze swoich uprawnie. Tracą szczególnie handlowcy i kierowcy. Pracodawcy chętnie wpisują, że miejscem ich pracy jest cały kraj po to, by nie wypłacać im diet za podróże służbowe. Świadczenia te przysługują bowiem tylko w razie wyjazdu poza miejsce świadczenia pracy. Miejsce pracy należy wskazać na tyle szczegółowo, by zatrudniony wiedział, kiedy jedzie w podróż  służbową. Inspekcja Pracy rozróżniła miejsce pracy od miejsca wypełniania obowiązków pracowniczych. Tylko te ostatnie pozwoliła określić ogólnikowo, np. jako cały kraj. Jeśli natomiast pracodawca ustali tak miejsce pracy, to w świetle przepisów pozostanie ono nieokreślone. W takiej sytuacji miejscem pracy będzie - zdaniem inspekcji - siedziba pracodawcy. W razie więc wysłania pracownika poza nią, w grę wchodzi delegacja służbowa, którą trzeba odpowiednio zrekompensować.

  - więcej; Rzeczpospolita z dnia 8 czerwca 2007

Aktualności Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej znajdują się na stronach
http://www.siph.com.pl/pl/Aktualnosci

Poniżej podajemy link do strony internetowej na której można znaleźć newslettera (wydawany od tego miesiąca) z ciekawymi informacjami dla przedsiębiorców.

http://www.opiwpr.org.pl/newsletter.php

Na stronie głównej można zamówić jego prenumeratę.

Podajemy również Harmonogram szkoleń „Otwieramy własną firmę" na 2007rok, organizowanych przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Biuro Terenowe w Busku-Zdroju, które odbywać się będą w biurze firmy (Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 60 pok. 208) w dniach:

13 czerwca,
5 września,
10 października,
7 listopada,
5 grudnia.

W załączeniu przedstawiamy Państwu pismo Ministerstwa Gospodarki, dotyczące działań podejmowanych na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Informujemy również o możliwości skorzystania z publikacji o tematyce przedstawionej w załączonym piśmie [ pdf ].

Książki znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy Busko- Zdrój pok. Nr 10.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, projekt w ramach ZPORR -Działanie 2.3 - „Wsparcie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa" poprzez pokrywanie kosztów zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie  do 65% kosztów wynagrodzenia nowozatrudnionych pracowników.

Kto może uczestniczyć:

Beneficjenci:

 • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie i miasta do 20 tysięcy mieszkańców - rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotny oraz,
 • Inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sektorach pozarolniczych, na stanowiskach pracy zorganizowanych w małych i średnich przedsiębiorcach.

Pracodawcy:

 • Przedsiębiorstwa z sektora MSP z terenu woj. Świętokrzyskiego

Po szczegółowe informacje zapraszamy
Do Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce; tel: 041 344 43 92
Opis projektu i wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronach internetowych:
http://www.zporr23.siph.com.pl/
http://www.siph.com.pl/