Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Przepisy prawne

 

 Prawo działalności gospodarczej

 ustawa z dnia 19 listopada 1999r.
 Dz.U.99.101.1178 z dnia  17 grudnia 1999r.

 Prawo zamówień publicznych

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
 Dz.U.04.19.177 z dnia 5 kwietnia 2004r.

 Prawo budowlane

 ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
 Dz.U.03.207.2016

 Prawo przewozowe

 ustawa z dnia 15 listopada 1984r.
 Dz.U.00.50.601

 Kodeks spółek handlowych

 ustawa z dnia 15 września 2000r.
 Dz.U.00.94.1037 z dnia 8 listopada 2000r.

 Kodeks pracy

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.
 Dz.U.98.21.94

 Kodeks cywilny

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.
 Dz.U.64.16.93 z dnia 18 maja 1964r.

 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 ustawa z dnia 2 lipca 2004r.
 Dz.U.04.173.1807 z dnia 6 sierpnia 2004r.

 Ustawa o transporcie drogowym

 ustawa z dnia 6 września 2001r.
 Dz.U.04.204.2088

 Ustawa o usługach turystycznych

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
 Dz.U.04.223.2268

 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

 ustawa z dnia 13 października 1998r.
 Dz.U.98.137.887 z dnia 10 listopada 1998r.

 Ustawa o podatku od towarów i usług

 ustawa z dnia 11 marca 2004r.
 Dz.U.04.54.535 z dnia 9 lutego 2004r.

 Ustawa o podatku od osób prawnych

 ustawa z dnia 15 lutego 1992r.
 Dz.U.00.54.654

 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

 ustawa z dnia 26 lipca 1991r.
 Dz.U.00.14.176

 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.
 Dz.U.02.9.84

 

Wszystkie przepisy można znaleźć na stronach:  http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html