Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Parlamentarne 2019

POSTANOWIENIE NR 181/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 9 października 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w gminie Busko-Zdrój Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 25 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Rafał Piwowarski, zgłoszony przez KWW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY, zam. Busko-Zdrój

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Aneta Katarzyna Kwiatkowska, zgłoszona przez KWW BEZPARTYJNY ANTYSYSTEMOWY, zam. Busko-Zdrój

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

Wybory Strona 1Wybory Strona 2

POSTANOWIENIE NR 178/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Busko-Zdrój Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Patrycja Pałka, zgłoszona przez KWW ROP, zam. Kotki

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1. Edyta Sefaniak, zgłoszona przez KWW ROP, zam. Mikułowice

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

POSTANOWIENIE NR 166/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Busko-Zdrój

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Patrycja Ewa Dziadek, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Busko-Zdrój

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Jakub Jastrząb, zgłoszony przez KW KORWIN, zam. Busko-Zdrój

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

POSTANOWIENIE NR 159/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19

w gminie Busko-Zdrój Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Katarzyna Agnieszka Jaskólska, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Łagiewniki

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1. Iwona Henryka Moczulska, zgłoszona przez KW NORMALNY KRAJ, zam. Chotelek

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

POSTANOWIENIE NR 158/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Busko-Zdrój

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w gminie Busko-Zdrój, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Andrzej Jan Bydłosz, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA

PO .N IPL ZIELONI, zam. Busko-Zdrój

§ 2.

Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę :

1. Elżbieta Barbara Ozdoba-Bydłosz, zgłoszona przez KKW KOALICJA

OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Busko-Zdrój

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

POSTANOWIENIE NR 157/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [ pdf ].

POSTANOWIENIE NR 156/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [ pdf ].

Busko-Zdrój, 23.09.2019 r.

USC.5011.228.2019

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.),

zawiadamiani

o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Busko-Zdrój obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 18.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8
- Nr 9
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 12
- Nr 13
- Nr 14
- Nr 15
- Nr 16
- Nr 17
- Nr 18
- Nr 19
- Nr 20
- Nr 21
- Nr 22
- Nr 23
- Nr 24
- Nr 25
- Nr 26

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk