Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Samorządowe 2018

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
PONOWNE GŁOSOWANIE
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

sporządzony dnia 5 listopada 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Busku-Zdroju [ pdf ].

Szczegółowe wyniki z głosowania

Obwód   Waldemar Sikora % Jerzy Szydłowski % Głosy Uprawnieni Frekwencja
1 Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju (Hala Sportowa), ul. Kusocińskiego 3 Busko-Zdrój 335 52,43% 304 47,57% 639 1273 50,20%
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a Busko-Zdrój 295 51,94% 273 48,06% 568 1180 48,14%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 1 Busko-Zdrój 243 50,52% 238 49,48% 481 1028 46,79%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku-Zdroju, ul. Korczaka 13 Busko-Zdrój 385 44,61% 478 55,39% 863 1617 53,37%
5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 Busko-Zdrój 332 48,05% 359 51,95% 691 1355 51,00%
6 Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 22 Busko-Zdrój 275 50,46% 270 49,54% 545 1237 44,06%
7 Przychodnia Rejonowa Nr 2 w Busku-Zdroju, os. Sikorskiego 10 Busko-Zdrój 361 53,88% 309 46,12% 670 1275 52,55%
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3 Busko-Zdrój 275 47,83% 300 52,17% 575 1276 45,06%
9 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju, os. Orła Białego 17 Busko-Zdrój 293 46,51% 337 53,49% 630 1328 47,44%
10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 33 Busko-Zdrój 323 40,27% 479 59,73% 802 1394 57,53%
11 Zespół Placówek Oświatowych, 240 Szaniec 435 60,75% 281 39,25% 716 1505 47,57%
12 Niepubliczne Przedszkole Bajkowe Wzgórze, 123 Mikułowice 368 58,51% 261 41,49% 629 1305 48,20%
13 Świetlica Wiejska, 39a Oleszki 419 72,24% 161 27,76% 580 1182 49,07%
14 Publiczna Szkoła Podstawowa, 140 Siesławice 278 54,09% 236 45,91% 514 1163 44,20%
15 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Świętokrzyska 9 Zbludowice 322 51,36% 305 48,64% 627 1266 49,53%
16 Budynek OSP, ul. Długa 96 Owczary 196 50,78% 190 49,22% 386 873 44,22%
17 Samorządowe Gimnazjum, 92a Podgaje 158 49,22% 163 50,78% 321 806 39,83%
18 Zespół Placówek Oświatowych, 122 Kołaczkowice 267 58,94% 186 41,06% 453 1059 42,78%
19 Świetlica Wiejska, 76 Widuchowa 367 81,37% 84 18,63% 451 896 50,33%
20 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 59 Bronina 215 43,97% 274 56,03% 489 991 49,34%
21 Klub „Wolna Strefa”, 49 Szczaworyż 239 55,32% 193 44,68% 432 1098 39,34%
22 Zespół Placówek Oświatowych, 26 Dobrowoda 275 54,78% 227 45,22% 502 1185 42,36%
23 Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67 Busko-Zdrój 1 33,33% 2 66,67% 3 14 21,43%
24 Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji "Krystyna" w Busku-Zdroju, ul. Gen. Feliksa Rzewuskiego 3 Busko-Zdrój 5 71,43% 2 28,57% 7 9 77,78%
25 Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka" w Busku-Zdroju, ul. Dr. Starkiewicza 1 Busko-Zdrój 1 100,00% 0 0,00% 1 3 33,33%
    6663   5912   12575 26318 47,78%
    52,99%   47,01%        

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BUSKU – ZDROJU Z DNIA 19.10. 2018r.

o składzie osobowym, siedzibie i pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju.

Wykonując Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju oraz Uchwałę nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018r. powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący:

Artur Grzegorz Wójcik zam. Busko-Zdrój

Zastępca Przewodniczącego:

Sylwia Pelagia Kasza zam. Widuchowa

Członkowie:

Aneta Bożena Bobowiec-Stachowicz zam. Busko-Zdrój
Anna Ewa Cedzyńska zam. Zbludowice
Justyna Bożena Drab zam. Busko-Zdrój
Maria Krystyna Mrozik zam. Busko-Zdrój
Katarzyna Siemińska-Woźniak zam. Busko-Zdrój
Filip Jakub Wolański zam. Busko-Zdrój

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28 – 100 Busko - Zdrój
Pokój Nr 1 ( parter)
Telefon: 413705450
Fax: 413705201

3. Komisja pełni dyżury w dniu:

- 3 listopada 2018r. od godz. 10:00 do godz. 18:00.
- 4 listopada 2018r. od godz. 7:00 do zakończenia czynności wyborczych.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Artur Wójcik

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].   

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BUSKU – ZDROJU Z DNIA 23.10. 2018r.

o składzie osobowym, siedzibie i pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju.

Wykonując Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju oraz Uchwałę nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018r. powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018r. podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący:

Artur Grzegorz Wójcik zam. Busko-Zdrój

Zastępca Przewodniczącego:

Sylwia Pelagia Kasza zam. Widuchowa

Członkowie:

Aneta Bożena Bobowiec-Stachowicz zam. Busko-Zdrój
Anna Ewa Cedzyńska zam. Zbludowice
Justyna Bożena Drab zam. Busko-Zdrój
Maria Krystyna Mrozik zam. Busko-Zdrój
Katarzyna Siemińska-Woźniak zam. Busko-Zdrój
Filip Jakub Wolański zam. Busko-Zdrój

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28 – 100 Busko - Zdrój
Pokój Nr 1 ( parter)
Telefon: 413705450
Fax: 413705201

3. Komisja pełni dyżury w dniu:
- od 23.10.2018r. do 03.11.2018r. w godzinach od 14:00 do 15:00
- 4 listopada 2018r. od godz. 7:00 do zakończenia czynności wyborczych.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Artur Wójcik

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].  

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 24 października 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ponownym głosowaniu w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r.:

KLIKNIJ W OBRAZEK BY OTWORZYĆ PDF

MIASTO

miasto

WIEŚ

wies 

LOKALE ZAMKNIĘTE

lokale zamkniete 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Busku-Zdroju [ pdf ]
(wersja zeskanowana) [ pdf ].

 

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju stwierdza, co następuje:

§ 1.

 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. żaden z 3 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. W dniu 4 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 3. Kandydatami na burmistrza w ponownym głosowaniu są:
  1) SIKORA Waldemar Józef
  Zgłoszony przez KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO-ZDRÓJ

  2) SZYDŁOWSKI Jerzy Marek
  Zgłoszony przez KWW BUSKO NASZ DOM

 4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 października 2018 r.

§ 2.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
 2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju

Artur Grzegorz Wójcik

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Busku-Zdroju [ pdf ].
(wersja zeskanowana) [ pdf ].

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 [ pdf ].

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 [ pdf ].

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 [ pdf ].

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 [ pdf ].

Informacja
dotycząca planowanego rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów tj. 21 października 2018r.

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Adres siedziby: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju (Hala Sportowa), ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
Planowany termin rozpoczęcia pracy komisji godz. 5:00.

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Adres siedziby: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój
Planowany termin rozpoczęcia pracy komisji godz. 5:00.

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Adres siedziby: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 1, 28-100 Busko-Zdrój
Planowany termin rozpoczęcia pracy komisji godz. 5:00.

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BUSKU – ZDROJU Z DNIA 19.10. 2018r.

o składzie osobowym, siedzibie i pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju.

Wykonując Uchwałę nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju oraz Uchwałę nr 2/2018 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji w Busku-Zdroju z dnia 12 września 2018r. powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej co następuje:

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący:
Artur Grzegorz Wójcik zam. Busko-Zdrój

Zastępca Przewodniczącego:

Sylwia Pelagia Kasza zam. Widuchowa

Członkowie:

Aneta Bożena Bobowiec-Stachowicz zam. Busko-Zdrój
Anna Ewa Cedzyńska zam. Zbludowice
Justyna Bożena Drab zam. Busko-Zdrój
Maria Krystyna Mrozik zam. Busko-Zdrój
Katarzyna Siemińska-Woźniak zam. Busko-Zdrój
Filip Jakub Wolański zam. Busko-Zdrój

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku – Zdroju:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28 – 100 Busko - Zdrój
Pokój Nr 1 ( parter)
Telefon: 413705450
Fax: 413705201

3. Komisja pełni dyżury w dniu:
- 20 październik 2018r. od godz. 10:00 do godz. 18:00.
- 21 października 2018r. od godz. 7:00 do zakończenia czynności  wyborczych.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Artur Wójcik

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 17 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

KLIKNIJ W OBRAZEK BY OTWORZYĆ PDF

MIASTO

miasto

WIEŚ

wies 

LOKALE ZAMKNIĘTE

lokale zamkniete 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

Prezentacja - szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie [pdf]
Prezentacja - szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania [pdf]