Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory 2009 - Parlament Europejski

Wyniki głosowania (zbiorówka)

Protokoły jednostkowe z poszczególnych obwodów z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Protokół głosowania w obwodzie nr 1 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 2 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 3 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 4 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 5 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 6 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 7 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 8 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 9 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 10 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 11 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 12 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 13 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 14 [ pdf ] Zestawienie błędów i ostrzeżeń [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 15 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 16 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 17 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 18 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 19 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 20 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 21 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 22 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 23 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 24 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 25 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 26 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 27 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 28 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 29 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 30 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 31 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 32 [ pdf ].
Protokół głosowania w obwodzie nr 33 [ pdf ].

Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania na terenie Gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. [ pdf ].

SKŁADY POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI OBWODOWYCH:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 30 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 31 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 32 [ pdf ].
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 33 [ pdf ].

Zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 19 maja 2009 r. (wtorek), w terminach czasowych jak niżej:

godz. 8.00 – 9. 30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 8
godz. 9.30 – 11.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 9 do 16
godz. 11.00 – 12.30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 17 do 24
godz. 12.30 - 14.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 25 do 33

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25 wg następującego porządku:

  1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
  2. Zapoznanie się z zadaniami obwodowej komisji wyborczej ( przejęcie materiałów, przepisów i wytycznych związanych z wyborami) – szkolenie.
  3. Ustalenie planu pracy komisji. 

Dokument do pobrania [ pdf ].

BURMISTRZ
mgr Piotr Wąsowicz

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 kwietnia 2009 roku.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późniejszymi zmianami), uchwały Nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 11 września 2007 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, zmienioną uchwałą Nr XXVII/301/09 z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 września 2007 r., oraz uchwały Nr XXVII/300/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia w szpitalach obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku, i tak:

Dokumenty do pobrania [ pdf ].

Wzór zgłoszenia do Obwodowej Komisji Wyborczej [ pdf ] [ odt ] [ doc ].

Uchwała Nr XXVII/300/09
W sprawie utworzenia w szpitalach obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku [ pdf ]

Uchwała Nr XXVII/301/09
W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/99/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 września 2007 roku [ pdf ].

Informacja o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej w Kielcach I i Rejonowej Komisji Wyborczej w Kielcach II [ pdf ].

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11 marca 2009 roku.
 
Na podstawie art. 76 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z późniejszymi zmianami), w związku z zarządzeniem przez Prezydenta RP na dzień 7 czerwca 2009 roku, wyborów do Parlamentu Europejskiego, podaje się do wiadomości publicznej, że miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są na terenie Gminy Busko-Zdrój słupy ogłoszeniowe pozostające w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju. Inne lokalizacje wywieszania materiałów wyborczych podlegają uzgodnieniu z właścicielami obiektów.
 
Burmistrz Miasta i Gminy /-/ mgr Piotr Wąsowicz 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. 

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych [ pdf ].


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r [ pdf ].


Informacja

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego uprzejmie przypominam, że art. 12 Dyrektywy Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r., ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami zobowiązuje państwa członkowskie do poinformowania we właściwy sposób wyborców Wspólnoty uprawnionych do głosowania i kandydowania o sposobić i warunkach korzystania z przysługujących im praw. 

W związku z powyższym w załączeniu przekazuję treść ulotek informacyjnych, skierowanych do obywateli UE, w językach angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. 

Dokumenty do pobrania [ pdf ].

Zaświadczenie o prawie do głosowania [ pdf ].