Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Prezydenckie 2015

HARMONOGRAM LICZENIA KART DO GŁOSOWANIA
W DNIU 21.05.2015 roku (czwartek)

Komisje nr:
1 – 6 godz. 8:00 – 9:00
7 – 12 godz. 9:00 – 10:00
13 – 18 godz. 10:00 – 11:00
19 – 25 godz. 11:00 – 12:00

HARMONOGRAM ODBIORU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
W DNIU 24.05.2015 roku (niedziela)

Komisje nr:
14, 15, 16, 17, 21 godz. 5:00 – 5:15
12, 13, 18, 19, 20 godz. 5:15 – 5:30
7, 8, 9, 10, 11, 22, 23 godz. 5:30 – 5:45
1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 godz. 5:45 – 6:00

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 12 maja 2015 roku.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

wybory-busko

 

wybory-polska

HARMONOGRAM LICZENIA KART DO GŁOSOWANIA
W DNIU 07.05.2015 roku (czwartek)

Komisje nr:
1 – 6 godz. 8:00 – 9:30
7 – 12 godz. 9:30 – 11:00
13 – 18 godz. 11:00 – 12:30
19 – 25 godz. 12:30 – 14:00

HARMONOGRAM ODBIORU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
W DNIU 10.05.2015 roku (niedziela)

Komisje nr:
14, 15, 16, 17, 21 godz. 5:00 – 5:15
12, 13, 18, 19, 20 godz. 5:15 – 5:30
7, 8, 9, 10, 11, 22, 23 godz. 5:30 – 5:45
1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 godz. 5:45 – 6:00

Zarządzenie Nr 56/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 53/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i ust. 3 oraz § 7 ust. 1 pkt 4) uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania, zarządzam co następuje:

§1

W § 1 pkt. 3 Zarządzenia dokonuje się zmiany: W tabeli - kolumna „imię i nazwisko operatora" pod liczbą porządkową 5 otrzymuje brzmienie: „Anna Cieślak".

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Urzędnikowi Wyborczemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wraz z załącznikami  [ pdf ].

Zarządzenie Nr 55/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Busko-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

W załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wprowadza się zmiany:

  1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 Pani Małgorzaty Kuzy wskazanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w trybie art. 182 § 2 pkt. 2 Kodeksu wyborczego w związku ze złożoną rezygnacją.
  2. Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 o osobę Pani Anny Cieślak.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój -Urzędnikowi Wyborczemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wraz z załącznikami  [ pdf ].

Zarządzenie Nr 52/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Busko-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 i § 4, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

W załączniku Nr 23 do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wprowadza się zmiany:

  1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 Pani Magdaleny Rogowskiej wskazanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w trybie art. 182 §3 pkt. 2 Kodeksu Wyborczego w związku ze złożoną rezygnacją.
  2. Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 o osobę Pani Magdaleny Zapart.

§2

W załączniku Nr 12 do Zarządzenia wymienionego w § 1 wprowadza się zmiany: 1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Mikułowicach w związku ze złożoną rezygnacją:

  1. Pana Łukasza Sochy,
  2. Pana Norberta Ciepierskiego.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój -Urzędnikowi Wyborczemu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wraz z załącznikami  [ pdf ].

Plakat wybory PrezydentRP

Działając na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) zwołuję pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych na dzień 23 kwietnia 2015 r. (czwartek), w terminach czasowych jak niżej:

godz. 7.30 – 9.15 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 6
godz. 9.15 – 11.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 7 do 12
godz. 11.00 – 12.45 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 13 do 18
godz. 12.45 – 14.30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 19 do 25

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:
URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25
wg następującego porządku:
1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Szkolenie.
3. Ustalenie planu pracy komisji.