Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory 2011 - Parlamentarne

Wyniki głosowania w obwodach wyborczych sejm/senat z terenu Gminy Busko-Zdrój

HARMONOGRAM LICZENIA KART DO GŁOSOWANIA
W DNIU 07.10.2011 roku.( piątek)

Komisje nr:

 1 – 8 godz. 08:00 – 09:00
 9 – 16 godz. 09:00 – 10:00
 17 – 24 godz. 10:00 – 11:00
 25 – 34 godz. 11:00 – 12:00

 

HARMONOGRAM ODBIORU MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
W DNIU 09.10.2011 roku ( niedziela)

Komisje nr:

16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 30 godz. 05:00 – 05:15
19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 godz. 05:15 – 05:30
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 godz. 05:30 – 05:45
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 33, 34 godz. 05:45 – 06:00

Zawiadamiam, że szkolenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 28 września 2011 r. (środa), w terminach czasowych jak niżej:

godz. 8.00 – 9. 30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 8

godz. 9.30 – 11.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 9 do 16

godz. 11.00 –12.30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 17 do 24

godz. 12.30 –14.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 25 do 34

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25 wg następującego porządku:

  1. Zapoznanie się z zadaniami obwodowej komisji wyborczej ( przejęcie materiałów, przepisów i wytycznych związanych z wyborami) – szkolenie.
  2. Ustalenie planu pracy komisji.

Zawiadamiam, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 21 września 2011 r. (środa), w terminach czasowych jak niżej:

godz. 8.00 – 8.30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 8

godz. 8.30 – 9.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 9 do 16

godz. 9.00 – 9.30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 17 do 24

godz. 9.30 – 10.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 25 do 34

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25

wg następującego porządku:

  1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
  2. Ustalenie planu pracy komisji.

Zarządzenie Nr 115/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie powołania na terenie Gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. [ pdf ].

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych [ pdf ].

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10, pok. nr 42 III piętro, w terminie do 16 września 2011 r. w godz. od 7:00 do 15:00.

Głosowanie w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W celu umożliwienia wszystkim mieszkańcom udziału w głosowaniu, na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój wyznaczone zostały lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych określa Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 2 września 2011 r.

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie na obszarze gminy do dnia 26 września 2011 r.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w pok. Nr 47 na III piętrze w godzinach urzędowania.  

Wzór wniosku o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego w wybranym obwodzie głosowania 

Głosowanie przez pełnomocnika wyborcy niepełnosprawnego.

Do dnia 29 września 2011 r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Uprawnieni do złożenia wniosku są:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.  

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 2 września 2011 roku.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. [ pdf ].

Zarządzenie Nr 104/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych [ pdf ].

Wydział Spraw Obywatelskich UMiG w Busku-Zdroju informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo może ustanowić osoba, która:

  • uznana została za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
  • ukończyła 75 lat życia

Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 47 do dnia 29 września 2011 roku.

Szczegółowe informacje w pokoju nr 47 lub pod numerem tel. 41 3705 226

Pliki do pobrania:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [ pdf ].
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [ pdf ].