Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Samorządowe 2014

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

sporządzony dnia 18 listopada 2014r. [ pdf ].

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju sporządzony dnia 17 listopada 2014r. [ pdf ].

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BUSKU-ZDROJU

Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju informuje, że członkowie Komisji pełnią dyżury w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pokój  nr 20, I piętro w następujących terminach:

 

DATA  DZIEŃ  GODZINY 
03.11.2014r.  PONIEDZIAŁEK 10:00 -12:00
04.11.2014r. WTOREK 10:00 -12:00
05.11.2014r ŚRODA 9:00 -11:00
07.11.2014r PIĄTEK 14:00 -15:00
10.11.2014r. PONIEDZIAŁEK 14:00 -15:00
14.11.2014r. PIĄTEK 14:00 -15:00
15.11.2014r. SOBOTA 12:00 -14:00
16.11.2014r. NIEDZIELA od godz. 7:00 do zakończenia czynności wyborczych


 
Adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
Tel. 41 370 52 65


Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Stefan Kawa

Busko-Zdrój dn.29.10.2014r

Uchwała nr 6/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
Z dnia 29.10.2014r

Na podstawie art.184 §1 punkt 1-Kodeks Wyborczy (Dziennik Ustaw z dnia 5stycznia 2011 roku). W związku ze złożoną na piśmie przez Marię Plebańczyk, zam ul. Morelowa 6, 28-100 Busku-Zdroju, rezygnacją z członkostwa w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 z siedzibą Wełczu uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się skreślić Marię Plebańczyk ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 z siedzibą w Wełczu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu MKW.

§3

Uchwała wchodzi w życie w chwili ogłoszenia i podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stefan Kawa- przewodniczący
Stanisława Lulko-członek
Ireneusz Koniczny- członek
Paulina Miśtal- członek

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Uchwała Nr 5/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Busku-Zdroju z dnia 27.10.2014r.

Na podstawie art. 433 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr. 21 poz. 112 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

Prostuje się oczywistą pomyłkę w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych, kandydata z okręgu nr 15 Poros Mariusz Tomasz zgłoszonego przez KW STOWARZYSZENIE "BUSKO BUSKO" - lista nr 18 w zakresie błędnej nazwy miejscowości zamieszkania tego kandydata. Błędna nazwa przyjęta w protokole to "Widucjowa", powinna być nazwa „Widuchowa"

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
Stefan Kawa

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą", Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Okręg Nr 1

 1. NUREK Justyna Anna, lat 41, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO - ZDRÓJ" - lista nr 14
 2. PRASEK Marek Piotr, lat 51, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszony przez KW GOSPODARNA GMINA BUSKO-ZDRÓJ - lista nr 16
 3. GADAWSKI Leszek Wojciech, lat 59, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszony przez KWW BOŻENTYNY PAŁKI-KORUBY - lista nr 17
 4. PAPIER Stanisław, lat 66, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "BUSKO BUSKO" - lista nr 18

Okręg Nr 2

 1. KLIŚ Karol Paweł, lat 29, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. ZWIERZ Andrzej Robert, lat 51, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszony przez KW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO - ZDRÓJ" - lista nr 14
 3. SZUMILAS Łukasz Jakub, lat 28, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE MŁODE BUSKO - lista nr 15
 4. KUREK Maria Wanda, lat 65, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KWW BOŻENTYNY PAŁKI-KORUBY - lista nr 17
 5. KAŁUŻA-ZWIERZ Marzena Maria, lat 51, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "BUSKO BUSKO" - lista nr 18

Okręg Nr 3

 1. SOBIERAJ Irena, lat 46, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 2. GWADERA Beata Zofia, lat 40, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
 3. KUTA Ewa Danuta, lat 41, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO - ZDRÓJ" - lista nr 14
 4. PAWEŁCZAK Teresa, lat 65, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KWW BOŻENTYNY PAŁKI-KORUBY - lista nr 17
 5. RAWSKA-KWOLIK Dagmara Andżelika, lat 38, zam. Busko-Zdrój
  zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "BUSKO BUSKO" - lista nr 18

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Busku-Zdroju podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój:

 1. GAWIN Maciej, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Janina,
  członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIE "BUSKO BUSKO"
 2. LASAK Grzegorz, lat 38, wykształcenie wyższe, zam. Żerniki Górne,
  członek partii: Polskie Stronnictwo Ludowe
  zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL
 3. PAŁKA-KORUBA Bożentyna Teresa, lat 61, wykształcenie wyższe,
  zam. Zwierzyniec, nie należy do partii politycznej
  zgłoszona przez KWW BOŻENTYNY PAŁKI-KORUBY
 4. SIKORA Waldemar Józef, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Widuchowa,
  nie należy do partii politycznej
  zgłoszony przez KW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BUSKO - ZDRÓJ"

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
/-/
Stefan Kawa

Działając na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) zwołuję pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych na dzień 4 listopada 2014 r. (wtorek), w terminach czasowych jak niżej:

godz. 7.30 - 9.15 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 1 do 6
godz. 9.15 - 11.00 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 7 do 12
godz. 11.00 - 12.45 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 13 do 18
godz. 12.45 - 14.30 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr od 19 do 24

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej:

URZĘDU MIASTA I GMINY w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25

wg następującego porządku:
1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Szkolenie.
3. Ustalenie planu pracy komisji.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Uchwała Nr 4/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
z dnia 22 października 2014r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Uchwała nr 3/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Busku-Zdroju
z dnia 22.10.2014r

W sprawie powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16.11.2014r na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].