Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

INFORMACJA
Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 w Kielcach
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Na podstawie art. 170 § 7 w związku z art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) i § 4 ust. 1 pkt 4 regulaminu rejonowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:

Właściwość miejscowa Komisji:

powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski; miasto na prawach powiatu: Kielce (woj. świętokrzyskie)

I. SKŁAD
Przewodniczący
Jan KLOCEK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
- Komisarz Wyborczy w Kielcach I
Zastępca Przewodniczącego
Rafał ADAMCZYK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
Członkowie
Grzegorz Artur FURA
- sędzia Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
Dorota Małgorzata KANIOWSKA
- sędzia Sądu Rejonowego w Końskich
Jadwiga Zofia SZNER- DOBROWOLSKA
- sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach w stanie spoczynku
Sekretarz
Adam MICHCIK
- Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach

II. SIEDZIBA

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,Budynek „C” IV piętro, pok. 435, tel.: 41 342 12 24

III. DYŻURY

poniedziałki w godz. 9:00 - 12:00

PrzewodniczącyRejonowej Komisji Wyborczej nr 28w Kielcach(-) Jan Klocek