Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory Parlamentarne 2019

Zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r., termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmieniona uchwałą nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy oraz dokonane na druku stanowiącym załącznik do w/w uchwały.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2–10 ww. uchwały. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych w Gminie Busko-Zdrój

 • Michał Krupa

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 5 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach w sprawie podziału na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - kadencja 2018-2023 [ pdf ].

Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach [ pdf ] [ doc ].

INFORMACJA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. na obszarze województwa świętokrzyskiego:

I. SKŁAD

Przewodniczący Komisji

Jan KLOCEK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
- Komisarz Wyborczy w Kielcach I

Zastępcy Przewodniczącego

Rafał ADAMCZYK
- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach - Komisarz Wyborczy w Kielcach II

Jadwiga Zofia SZNER-DOBROWOLSKA
- sędzia Sądu Rejonowego w Kielcach
(w stanie spoczynku)

POSTANOWIENIE NR 140/2019
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.

Tworzy się 4 odrębne obwody głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na postawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1506) w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

§1

Na obszarze Gminy Busko-Zdrój na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyznaczam słupy ogłoszeniowe w mieście Busko-Zdrój w następujących lokalizacjach:

 • ul. Poprzeczna
 • skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Poprzecznej
 • ul. Bohaterów Warszawy na skwerze przy os. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika
 • skrzyżowanie ulicy Tadeusza Kościuszki i Al. Mickiewicza
 • skrzyżowanie ulic Stefana Batorego i ulicy Grotta
 • skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Parkowej
 • Al. Mickiewicza
 • skrzyżowanie ulicy Waryńskiego i Al. Mickiewicza
 • Plac Zwycięstwa (strona południowo-wschodnia)
 • Plac Zwycięstwa (strona północno-zachodnia)

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

(WYCIĄG)

Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 33 - obejmujący cały obszar województwa świętokrzyskiego

Liczba postów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 16.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 81 - część województwa świętokrzyskiego obejmująca obszary powiatów:

buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [ pdf ].

wybory.gov.pl